Opvoeden en ouderschap (0 – 18 jaar)

De gemeente en het Centrum voor Jeugd en gezin vinden het belangrijk dat kinderen gezond en veilig opgroeien. We staan naast ouders en andere opvoeders om gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken. Door preventieve en snelle inzet van zorg, dicht bij en in de (vertrouwde) omgeving van het gezin, samen met ouders, opvoeders en andere betrokkenen ondersteunen wij u en uw kind.

Heeft u hulp nodig? Neem contact op met Team Jeugd.