Leerplicht

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn verplicht om naar school te gaan. Dit heet de leerplicht. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en voor kinderen van asielzoekers en vreemdelingen. U bent verantwoordelijk om uw kind(eren) in te schrijven op een school.

Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

Meer informatie

U kunt contact opnemen met onze leerplichtambtenaren via telefoonnummer 14 010.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. Zij geven onder andere informatie over thuisonderwijs, wanneer u kind wel of niet naar school hoeft en of uw kind buiten schoolvakanties op vakantie mag gaan. Voor de juiste schoolvakanties kunt u het beste kijken op de website van de school kijken.

Bent u het niet eens met een beslissing over de vrijstelling van leerplicht? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen. Bij minder dan 10 schooldagen is dat de directeur van de school; bij meer dan 10 schooldagen is het de leerplichtambtenaar.

U kunt de leerplichtambtenaar van de gemeente telefonisch bereiken via 14 010.