Preventie

Preventie is eenvoudige en snelle hulp of begeleiding. Deze hulp voorkomt dat problemen erger of groter worden.

Er zijn verschillende vormen van preventie:

  • opvoedondersteuning;
  • trainingen op het gebied van sociale vaardigheden, weerbaarheid;
  • ondersteuning voor kinderen en ouders bij een scheiding.

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig? U kunt contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin via telefoonnummer (088) 201 00 00 of bezoek de website van Centrum voor Jeugd en Gezin. U kunt ook uw vraag stellen via het e-mailadres toeleidinglansingerland@cjgrijnmond.nl.

Een professional van het Centrum voor Jeugd en Gezin gaat met u in gesprek. Samen kijken jullie welke ondersteuning het best past bij de vraag en zoeken jullie een organisatie. Afhankelijk van de ondersteuning meldt het CJG u of uw kind aan voor een training of maakt de organisatie een afspraak voor een intakegesprek.

Meer informatie

Voor een kind jonger dan 12 jaar geven de ouders (of andere gezaghebbende(n)) toestemming voor het aanvragen van hulp.

Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar geven zowel het kind als de ouders (of andere gezaghebbende(n)) toestemming.

Ben je 16 jaar en ouder, dan kan je zelf jeugdhulp aanvragen. Wel wordt altijd geprobeerd ouders (of andere gezaghebbende(n)) te betrekken bij het aanvragen van jeugdhulp.