Preventie

Preventie is eenvoudige en snelle hulp of begeleiding. Deze hulp voorkomt dat problemen erger of groter worden.

Er zijn verschillende vormen van preventie:

  • opvoedondersteuning;
  • trainingen op het gebied van sociale vaardigheden, weerbaarheid;
  • ondersteuning voor kinderen en ouders bij een scheiding.

Meer informatie

Voor een kind jonger dan 12 jaar geven de ouders (of andere gezaghebbende(n)) toestemming voor het aanvragen van hulp.

Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar geven zowel het kind als de ouders (of andere gezaghebbende(n)) toestemming.

Ben je 16 jaar en ouder, dan kan je zelf jeugdhulp aanvragen. Wel wordt altijd geprobeerd ouders (of andere gezaghebbende(n)) te betrekken bij het aanvragen van jeugdhulp.

U vraagt hulp aan bij Team Jeugd.

Daarnaast kunt u ook voor hulp terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Lansingerland (CJG), Noorderparklaan 2, Bergschenhoek.

Dit kan op de navolgende manieren:

  1. maak een afspraak via telefoonnummer (088) 201 00 00
  2. stuur een email naar toeleidinglansingerland@cjgrijnmond.nl
  3. Kijk op de website van Centrum voor Jeugd en Gezin.