Praktijkondersteuner Jeugd

Angstig, verdrietig of onzeker zijn om wat voor reden dan ook. Het kan iedereen overkomen, vooral kinderen en jongeren. Helaas gaat het niet altijd vanzelf over en soms zijn er niet direct oplossingen voor. Praten met ouders, vrienden of een leraar helpt misschien een beetje, maar is niet altijd genoeg. In zo’n geval kan hulp van een Praktijkondersteuner Jeugd (POH Jeugd) uitkomst bieden. Ouders en kinderen kunnen hierdoor waar nodig snel en dichtbij goede jeugdhulp krijgen. De gemeente maakt de inzet van praktijkondersteuners financieel mogelijk.

Meer informatie

Een Praktijkondersteuner Jeugd is verbonden aan een huisartsenpraktijk en heeft doorgaans een achtergrond als orthopedagoog, psycholoog of maatschappelijk werker.

Kinderen of ouders lopen soms vast om diverse redenen. Er kunnen problemen thuis zijn of er is sprake van gedrag waarover zorgen zijn. Met een Praktijkondersteuner Jeugd kunnen huisartsenpraktijken sneller passende ondersteuning bieden. De Praktijkondersteuner onderzoekt de problemen van ouders, een kind of een jongere en kent de wegen voor een oplossing op maat. Dat kan zijn door gesprekken, tips voor thuis en/of school of bepaalde oefeningen die zij zelf kunnen doen. Soms is het noodzakelijk om, in overleg met de huisarts, specialistische hulp in te schakelen.

De praktijkondersteuner is aangesloten bij een huisartsenpraktijk. De huisarts kan zorgen voor een doorverwijzing. Een afspraak kan dan vrij snel worden ingepland. Alle afspraken vinden plaats in een aparte ruimte binnen de praktijk. De zorgkosten worden net als die van de huisarts volledig vergoed. De gesprekken met de Praktijkondersteuner zijn strikt vertrouwelijk.

Er geldt geen maximum voor het aantal afspraken bij de praktijkondersteuner. De behandeling eindigt zodra de situatie dit toelaat. Uiteraard wordt er altijd gekeken naar wat nodig is en prettig voelt. Als blijkt dat er meer specialistische hulp noodzakelijk is, kan de praktijkondersteuner de huisarts vragen voor een doorverwijzing naar een psycholoog of andere zorgverlener. Is daar sprake van een wachttijd? Dan blijft de praktijkondersteuner hulp bieden tot de vervolgbehandeling kan starten.

Er is een Praktijkondersteuner Jeugd werkzaam bij de huisartsenpraktijken in het Gezondheidscentrum Berkel en Rodenrijs en in het Gezondheidscentrum Gouden Hart in Berkel en Rodenrijs. In 2021 gaan waarschijnlijk meer huisartsenpraktijken werken met een Praktijkondersteuner Jeugd. Informeer ernaar bij uw eigen huisarts.

U kunt altijd terecht bij het Team Jeugd van de gemeente via telefoon (010) 800 4004 of per email teamjeugd@lansingerland.nl. Daarnaast is er op alle scholen een Jeugdcoach op School (JOS) werkzaam voor vragen en hulp op het gebied van opgroeien en opvoeden. Informeer ernaar op de school van uw kind.