Huisartsen

Als u problemen heeft in hun gezin kunt u terecht bij uw huisarts. Uw huisarts heeft vrij vaak te maken met een jeugdhulpvraag. Zij hebben uw gezinssituatie goed in beeld en zijn een vertrouwd gezicht. De gemeente heeft goede contacten met huisartsen en informeert huisartsen over de mogelijkheden als hij inschat dat er specifieke kennis nodig is om in beeld te brengen wat uw kind kan helpen.

Meer informatie

Het kan dat de huisarts u doorverwijst naar het Centrum voor Jeugd en Gezin of naar de gemeentelijke jeugdconsulenten om onderzoek uit te voeren. Zij brengen u vervolgens met de juiste hulpverleners in contact.

Een huisarts kan echter ook direct doorverwijzen naar een hulpverlener. Zorgt u er in dat geval wel voor dat u wordt doorverwezen naar een hulpverlener die een contract heeft met de gemeente, zodat u zelf niet hoeft te betalen. U kunt dit bij de hulpverlener navragen.