Zaken doen met de gemeente

Bent u een ondernemer die verwacht diensten en/of producten te kunnen leveren waaraan de gemeente behoefte heeft? Hieronder leest u meer informatie.

TenderNed

De gemeente publiceert opdrachten (Europees, nationaal en steeds vaker meervoudig onderhands) via TenderNed. TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Ook kunnen wij hier volledig digitaal aanbesteden. Om als onderneming te kunnen werken met TenderNed heeft u op dit moment een eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op de websites van TenderNed en van eHerkenning.

Onderhandse aanbestedingen

De gemeente vraagt bij meervoudige onderhandse aanbestedingen vanaf € 50.000,- (bij diensten en leveringen) en vanaf € 150.000,- (bij werken) minimaal drie offertes aan. Wij nodigen hier, uiteraard bij gebleken geschiktheid, minimaal één plaatselijke partij bij uit.

Social Return (SR)

De gemeente Lansingerland hecht veel waarde aan de inzet van social return (SR). Daarom is dit een uitvoeringsvoorwaarde voor gemeentelijke inkoop. Door social return helpt u als opdrachtnemer van de gemeente werkzoekenden of leerlingen aan een baan of stageplek of draagt u bij aan een maatschappelijke activiteit. U gebruikt hiervoor een percentage van de inschrijfsom van uw opdracht. Het standaard percentage is 5%: het percentage dat op uw opdracht van toepassing is, vindt u terug in de aanbestedingsleidraad.

Bij de invulling van social return past de gemeente Lansingerland de ‘bouwblokkenmethode‘ toe. De kern van de bouwblokkenmethode is dat de ondernemer meer vrijheid heeft bij de invulling van social return. Als opdrachtnemer kunt u zelf een pakket samenstellen met social return bouwblokken, die uiteindelijk een waarde moet representeren van uw SR-verplichting.

Inkoop- en aanbestedingskalender

De gemeente Lansingerland heeft een inkoop- en aanbestedingskalender. Op de inkoop- en aanbestedingskalender staat welke opdrachten en projecten wij in de komende periode verwachten aan te besteden. Hiermee willen we als gemeente transparant zijn naar ondernemers, met als doel een prettige samenwerking tot stand te laten komen.

Flexibel personeel

Tot voor kort maakte de gemeente voor de inhuur van flexibel personeel gebruik van het dynamische aankoopsysteem via de website Lansingerland huurt in. Op dit moment verloopt de inhuur niet meer via deze website. In de huidige situatie volgen we voor de inhuur de inkoopprocedures voor diensten uit het inkoopbeleid. Afhankelijk van de raming van de opdracht resulteert dit vaak in een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure. Dit betekent dat de gemeente bij minimaal drie partijen de aanvraag uitzet.

Indien hier veranderingen in zijn, berichten we u daarover zo snel mogelijk. Voor vragen neemt u contact op met ons team inkoop via inkoop@lansingerland.nl.

Lokale ondernemers

De gemeente kan en mag geen voorkeur hebben voor lokale ondernemers. Wij gunnen op basis van vooraf bepaalde criteria een opdracht aan de partij die de beste offerte indient. Soms is de prijs bepalend, dan weer de kwaliteit, of een combinatie van beiden. Wij dagen lokale ondernemers daarom uit om creatief en uniek te zijn in hun voorstellen. Ook raden wij lokale ondernemers aan zich te verdiepen in de werkwijze rond een Europese aanbesteding. Lokale ondernemers kunnen zich bekendmaken binnen de gemeente door onderstaand e-formulier in te vullen, deze gebruikt de gemeente intern bij onderhandse aanbestedingen ter informatie. Lokale ondernemers kunnen ook deelnemen aan een Meet & Greet, houd hiervoor de website en andere sociale media in de gaten.

Inkoopbeleid en -voorwaarden

De gemeente Lansingerland hanteert een eigen inkoopbeleid en -voorwaarden.

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2019 is in werking getreden op 10 december 2019.

De Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen en Diensten gemeente Lansingerland 2019 zijn in werking getreden op 9 oktober 2019. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten die de gemeente inkoopt, met uitzondering van IT-producten en diensten. De Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten 2016 gelden nog voor de contracten die zijn afgesloten voor 9 oktober 2019.

De Algemene Inkoopvoorwaarden IT gemeente Lansingerland 2019 zijn in werking getreden op 9 oktober 2019. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle IT- producten en diensten die de gemeente inkoopt. De Algemene Inkoopvoorwaarden IT 2017 gelden nog voor de IT contracten die zijn afgesloten voor 9 oktober 2019.

Facturen

Heeft u een factuur voor de gemeente? Stuurt u deze dan naar efactuur@lansingerland.nl.

Aanmelden en vragen

Bent u een lokale ondernemer die iets voor de gemeente kan betekenen? Geeft u dit dan aan ons door. Ook als lokale zzp-er kunt u zich aanmelden.

U vult het eformulier aanmelden lokale ondernemers in.

Heeft u nog vragen, neem dan telefonisch contact met ons op via 14 010.