Veilig ondernemen

Op de meeste bedrijventerreinen wordt de beveiliging collectief geregeld door de parkmanagmentorganisaties. Zo is er op veel bedrijventerreinen een vorm van camerabewaking.

Stichting Veilig Oostland

Een aantal terreinen in de gemeente Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp hebben zich verenigd in de Stichting Veilig Oostland. Deze stichting ontwikkelt veiligheidsbevorderend beleid en voert veiligheidsbevorderende maatregelen uit. De stichting controleert de werkzaamheden van de betrokken beveiligingsbedrijven en koppelt eventuele overkoepelende bevindingen terug. De samenwerking biedt voordelen op het gebied van continuïteit, kwaliteit, betrokkenheid en financiën. Door online rapportage is het voor parkmanagement en anderen betrokken partijen dagelijks mogelijk de werkzaamheden en bijzonderheden van het bedrijfsterrein(en) te bekijken.