Veilig ondernemen

Op de meeste bedrijventerreinen wordt de beveiliging collectief geregeld door de parkmanagmentorganisaties. Zo is er op veel bedrijventerreinen een vorm van camerabewaking.