Standplaatsvergunning

U heeft een standplaatsvergunning nodig als u vanaf een vaste plaats op een openbare en in de open lucht gelegen plaats goederen te koop wilt aanbieden, verkopen of afleveren. Of als u diensten wilt aanbieden. U maakt gebruik van bijvoorbeeld een kraam, wagen of tafel.

Wilt u een standplaatsvergunning aanvragen, neem dan eerst telefonisch contact op met ons via 14 010. U bespreekt met de vakspecialist of u in aanmerking komt voor een standplaats. Komt u in aanmerking, dan vult u 4 weken voordat u de vergunning nodig heeft het aanvraagformulier standplaatsvergunning voor bedrijven met of zonder eHerkenning2+ in.

Meer informatie

  • het in behandeling nemen van een aanvraag of het wijzigen van vergunning voor een commerciële of niet-commerciële standplaats:
    € 88,00
  • het verstrekken van een vergunning voor een commerciële of niet-commerciële standplaats:
    € 132,00
  • het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning voor niet-commerciële standplaats of voor promotieactiviteiten gedurende één dag:
    € 44,00
  • het in behandeling nemen van een aanvraag voor een tijdelijke vergunning van een standplaats voor maximaal vijf dagen:
    € 88,00
  • een aanvraag door een plaatselijke instelling met een maatschappelijke of culturele aard ter bevordering van het algemeen belang:
    € 30,00 (per aanvraag)

Let op:
U betaalt dit bedrag voor het in behandeling nemen van uw aanvraag, ongeacht of u de vergunning wel of niet krijgt.

Wanneer u een standplaats inneemt voor de verkoop van goederen, dan moet u precariobelasting betalen. Wij brengen de precariobelasting  één keer per kwartaal in rekening.

  • eHerkenning2+
  • een geldig legitimatiebewijs
  • creditcard of bankpas voor betaling met iDeal, Visa of Mastercard

 

De gemeente kent drie soorten standplaatsen:

  1. Vaste standplaatsen
  2. Seizoensplaatsen (verkoop seizoensgebonden producten zoals oliebollen, ijs), maximaal voor 3 maanden:
    • product aardbeien: juni tot en met augustus
    • product haring: juni tot en met augustus
    • product ijs: juni tot en met augustus
    • product oliebollen: november/december
    • product kerstbomen: november/december
  3. Tijdelijke standplaatsen, maximaal 5 (aaneengesloten dagen of niet aangesloten) dagen per locatie per jaar

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, sturen wij u een automatische ontvangstbevestiging. Wanneer u een aanvraag inlevert bij de balie, dan kunt u om een ontvangstbevestiging vragen. Is uw aanvraag niet compleet, dan ontvangt u een verzoek om aanvullende gegevens. U ontvangt uiterlijk binnen 8 weken een besluit.