Sluitingsuren horeca, ontheffing

U vraagt een ontheffing aan als u buiten de reguliere tijd van 06.00 uur tot 01.00 uur van de daaropvolgende dag open wilt zijn.

U vraagt de ontheffing minimaal 4 weken voor de datum waarop u de ontheffing nodig heeft schriftelijk aan.

Meer informatie

€ 264,00

U betaalt dit bedrag voor het in behandeling nemen van de aanvraag, ongeacht of de ontheffing al dan niet wordt verleend.