Omgevingsvergunning

Wilt u in of om uw woning of bedrijf gaan bouwen, verbouwen of iets anders in uw omgeving veranderen? Bijvoorbeeld een boom kappen, een dakkapel aanbrengen, tijdelijk een eco-toilet/bouwkeet/ puin- of zeecontainer wilt plaatsen op of aan de weg of een monument verbouwen of slopen? Of wilt u reclame aanbrengen in de openbare ruimte? Dan hebt u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Doe eerst de vergunningscheck.

U vraagt een omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket Online.
Daar kunt u ook een vergunningcheck doen om te zien of u een vergunning nodig heeft en/of u een melding moet doen of dat u de werkzaamheden vergunningsvrij kunt uitvoeren. Na de vergunningcheck kunt u eventueel uw aanvraag indienen.

Meer informatie

De kosten voor een omgevingsvergunning hangen af van het soort activiteit waar u de vergunning voor aanvraagt. De tariefstelling is niet eenvoudig. Het volledige overzicht vindt u in onze Tarieventabel Legesverordening, bijlage 1.
Wilt u een indicatie over wat het in uw specifieke geval gaat kosten, neemt u dan contact op met een van de medewerkers van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoonnummer 14 010.

Als u een bouwplan heeft en twijfelt of het mag, dan kunt u dit van tevoren met ons bespreken. U bespaart dan kosten voor eventuele wijzigingen en de aanvraag verloopt sneller.

Hoe doet u dit?

Via het Omgevingsloket online vraagt u een conceptaanvraag “vooroverleg” aan. U volgt dan dezelfde instructies  als bij een aanvraag omgevingsvergunning. Echter bij de laatste stap klikt u niet op indienen, maar op openstellen voor het bevoegd gezag.

Bijvoorbeeld voor het:

 • Aanleggen van een weg
 • Afwijken van een bestemmingsplan
 • Bouwen of verbouwen van een woning of bedrijf
 • Aanbrengen van reclame  (zoals een reclamebord)
 • Slopen of verbouwen van een monument
 • Plaatsen van een aan-, bij- of uitbouw (bijvoorbeeld plaatsen van een  tuinhuisje, schuurtje, berging)
 • Plaatsen van een dakkapel
 • Kappen van een monumentale boom
 • Maken van een uitrit
 • Tijdelijk plaatsen van roerende zaken (bijvoorbeeld een container) op of aan de weg.

 1. U ontvangt een ontvangstbevestiging en wij publiceren uw aanvraag op de website van de Overheid.
 2. Wij kijken of de aanvraag de reguliere procedure (8 weken) of dat de uitgebreide procedure (6 maanden) volgt. Ook controleren wij  of uw aanvraag compleet is.
 3. Ontbreken er documenten, dan ontvangt u een brief met het verzoek om aanvullende gegevens in te leveren.
 4. Wij beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen uw aanvraag aan o.a. het geldende bestemmingsplan, de welstandsnota en het bouwbesluit.
 5. Tijdens de behandeling van uw aanvraag laten wij u weten of er wel of niet een omgevingsvergunning wordt verleend.
 6. U ontvangt een legesbrief met de vergunning/weigering. Wij publiceren dit op de website van de Overheid.
 7. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend, dit geldt niet als de procedure van 6 maanden van toepassing is.

Neem telefonisch contact met ons op via 14 010. Houd uw zaaknummer bij de hand. Die staat op uw ontvangstbevestiging.

Alle bekendmakingen over vergunningen publiceren wij op de website van de Overheid.

Ja, de gemeente kan bij de aanvraag van bepaalde vergunningen, subsidies en bij vastgoedtransacties een Bibob-onderzoek doen.

Met zo’n integriteitsonderzoek wil de gemeente voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert. Ook beschermt de gemeente zo de bonafide ondernemers.