Eerste resultaten Verkenning Glastuinbouw Oostland bekend

Ruim 100 ondernemers en geïnteresseerden uit het Oostland bezochten op maandagavond 13 mei de meet-up van ‘Verkenning Glastuinbouw Oostland’. Samen met de gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland mevrouw Adri Bom-Lemstra en de gemeenten Lansingerland, Waddinxveen, Pijnacker-Nootdorp en Zuidplas werd meegedacht over de toekomst van het glastuinbouwcluster.

Voor de glastuinbouw in het Oostland is de verkenning een belangrijke stap in het streven naar een moderne, innovatieve, duurzame en economisch gezonde toekomst. Met de uiteindelijke resultaten van de verkenning ontwikkelen de gemeenten en de provincie een visie en beleid voor het gebied. Sinds begin 2018 is het gebied uitgebreid onderzocht. Er zijn veel gesprekken gevoerd met tuinders en er is onder andere gekeken naar de kwaliteit van de kassen, bebouwing en voorzieningen. Allemaal om te achterhalen hoe de sector relevant en toekomstbestendig kan blijven.

Oostland voedt en kleurt de wereld

Het welkomstwoord was aan Albert Abee, wethouder Greenport, duurzaamheid en financiën van gastgemeente Lansingerland. “Het Oostland heeft een uniek karakter en kent een enorme werkgelegenheid. Bedrijven hier spelen een grote rol in de verdeling van de wereldhandel in groenten, fruit, bloemen en planten. Als Greenport voedt en kleurt het Oostland de wereld. De toekomst van het glastuinbouwsector moeten we dan ook garanderen; daar hebben wij elkaar bij nodig.“

Adri Bom-Lemstra, lid Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland, sprak over het goed op elkaar aan laten sluiten van bijvoorbeeld de duurzame energie initiatieven. “Het is belangrijk dit proces met elkaar te doorlopen en alles goed in kaart te brengen zodat we straks aan de slag kunnen met een concreet werkboek. Op deze manier kunnen we duidelijkheid bieden aan alle betrokkenen in het Oostland.”

Feedback op analysekaarten

Een toelichting op de verkenning werd gegeven door Roelof Kooistra van de Rebel Group. Ondernemers, tuinders, maar ook geïnteresseerden konden analysekaarten over structuur en innovatie, energie en water en bereikbaarheid inzien en hierop reageren. Zo werd er door tuinders aangegeven dat ze zich zorgen maken over de droogte en watertoevoer. Ook vertelden ondernemers het prettig te vinden als ze intensiever contact kunnen hebben met de gemeenten. Wat betreft de bereikbaarheid is er gesproken over veiligheid en verbredingsplannen.

Samenwerking Oostland

De meet-up werd georganiseerd door de gemeenten Lansingerland, Waddinxveen, Pijnacker-Nootdorp, Zuidplas en de Provincie Zuid-Holland. Zij werken sinds begin 2018 samen onder de naam ‘Verkenning Glastuinbouw Oostland’. “Het is mooi om zoveel belangstellenden met elkaar te zien kijken naar alle kansen in het gebied. De bijeenkomst heeft zeker ook een bijdrage geleverd aan een stuk inspiratie en groepsversterking. Het is de bedoeling dat er na de zomer een ambitiedocument ligt.”, aldus Thomas Arts, voorzitter van ‘Verkenning Glastuinbouw Oostland’.