Horeca, exploitatievergunning

Voor het exploiteren van een horeca-inrichting heeft u een exploitatievergunning nodig.

U vraagt de vergunning aan door telefonisch contact met ons op te nemen via 14 010. U ontvangt daarna de aanvraagformulieren en de Bibob-vragenlijst.

Meer informatie

€ 440,00

Dit bedrag betaalt u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag, ongeacht of de vergunning al dan niet verleend wordt.

U vraagt dit aan als u:

  • een horeca-inrichting wilt starten of overnemen;
  • de ondernemingsvorm (en/of de naam) wijzigt;
  • het beheer/bedrijfsvoering wijzigt.

U heeft geen exploitatievergunning nodig als uw horeca-inrichting zich bevindt in:

  • een winkel en de horeca-inrichting niet het hoofddoel van de winkel is (bijvoorbeeld lunchhoekjes bij een bakker);
  • een zorginstelling;
  • een museum;
  • een bedrijfskantine of -restaurant.

 

Stap 1: Toetsen van de aanvraag aan de huidige van toepassing zijnde wetgeving (‘eigen huiswerkfase’)
Stap 2: Inwinnen van nadere informatie (‘eigen huiswerkfase’)
Stap 3: Onderzoek door het landelijk Bureau Bibob
(Alleen als de gemeente in stap 1 en/of stap 2 besluit tot een diepgaander onderzoek, leidt dit tot stap 3)

Bij deze aanvraag is het wettelijk verplicht om de aanvraag (inclusief een bestuursreglement) en het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage te leggen. Na afloop van deze termijn kan de gemeente, na beoordeling/afhandeling van de eventueel ingebrachte zienswijzen en afronding van het Bibob-onderzoek de vergunning verlenen of weigeren.
U moet er rekening mee houden dat uw aanvraag meerdere aspecten kent met elk een eigen afhandelingstermijn. Daarom raden wij u aan vroegtijdig contact op te nemen met de gemeente om uw aanvraag en de benodigde procedure te bespreken.