Glastuinbouw

Greenport West-Holland

Greenport is de benaming voor een groot tuinbouwcluster, waarin planten, bollen, bloemen en groenten worden geproduceerd en verhandeld. Gemeente Lansingerland behoort samen met de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Westland, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Waddinxveen, Zuidplas en Barendrecht tot de Greenport West-Holland. Dit is het grootste glastuinbouwgebied in Nederland. De Greenport West-Holland is wereldwijd exporteur van bloemen, planten, groente en fruit en levert met een exportwaarde van € 5,4 miljard een aanzienlijke bijdrage aan de regionale en nationale economie.

Gemeente Lansingerland presenteert zichzelf binnen de Greenport sector als duurzame en innovatieve glastuinbouwgemeente. Als tweede glastuinbouwgemeente van Nederland spelen bedrijven uit Lansingerland een grote rol in de veredeling van en wereldhandel in groenten, fruit, bloemen en planten. De bedrijven zijn internationaal trendsettend op het gebied van duurzame teelttechniek. De Lansingerlandse bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan het versterken van de positie van de Greenport op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Gemeente Lansingerland – Position paper Greenport 2015-2018

Ook de gemeente draagt bij om deze verworven positie te behouden en daar waar mogelijk te versterken. De gemeente Lansingerland heeft daarvoor de Position paper Greenport 2015-2018 vastgesteld. Het beleidsdocument geeft voor de aankomende jaren de positie en op hoofdlijnen acties weer van de gemeente Lansingerland ten aanzien van de Greenport. De Position paper is in nauw overleg met burgers, het bedrijfsleven, mede-overheden en belangenorganisaties tot stand gekomen. In het Mid-term evaluatie Position paper Greenport 2015-2018 vindt u de voortgang van de acties zoals benoemd in de Position paper.