Bijstand voor zelfstandig ondernemer

Zelfstandige ondernemers kunnen een beroep doen op bijstand voor zelfstandigen. Bijstand voor zelfstandigen kan bestaan uit een aanvulling op het inkomen uit de onderneming tot bijstandsniveau en/of een bedrijfslening.

Elke ondernemer ervaart wel eens een mindere periode. Dat kan verschillende redenen hebben: ziekte, veranderingen in uw persoonlijke situatie, opdrachtgevers die wegvallen, tegenvallende verkoop. Het kan zijn dat u zelfs moet stoppen met uw bedrijf.

De gemeente Lansingerland ondersteunt ondernemers, die het niet lukt om een (minimum) inkomen te verdienen. U kunt hiervoor een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) of de IoaZ (Wet inkomensvoorziening en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen). Dit zijn landelijke bijstandswetten.

De gemeente Lansingerland werkt hierbij samen met Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam. RBZ adviseert ons over de aanvragen voor het Bbz en de Ioaz. U kunt bij RBZ terecht voor advies, begeleiding en financiële hulp. Denk aan een tijdelijk aanvullend inkomen voor uw levensonderhoud, een rentedragende lening, administratieve ondersteuning of persoonlijke coaching.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, ga dan naar de website van RBZ. Hier vindt u alle informatie over de regelingen en trajecten. Voor vragen aan RBZ kunt u mailen naar ondernemen.rbz@rotterdam.nl. Of bel naar (010) 433 96 00.