Partijen zetten hun handtekening onder proefverkaveling gebiedsontwikkeling Wilderszijde

1 september 2022, 16.34 uur

Na de vaststelling van het bestemmingsplan eind 2021 zijn de Gemeente Lansingerland en de Ontwikkelingscombinatie BBGZ (Batenburg Bouw & Ontwikkeling, BPD Gebiedsontwikkeling en Zondag Ontwikkeling) aan het werk gegaan met het opstellen van een proefverkaveling.

Hiermee toetsen de partijen of alle hoogwaardige ambities en het programma van sociale, betaalbare en vrije sectorwoningen (zowel grondgebonden en gestapeld) passend zijn in de beschikbare ruimte van Wilderszijde. Uit de proefverkaveling blijkt dat dit mogelijk is. Donderdag 1 september 2022 hebben de partijen hun handtekening onder de proefverkaveling van hun deel van de gebiedsontwikkeling Wilderszijde gezet.

Via Ontmoet Wilderszijde kunnen omwonenden en geïnteresseerden op de hoogte blijven van de voortgang in Wilderszijde.

Duurzame gebiedsontwikkeling

Wilderszijde wordt een duurzame gebiedsontwikkeling met ca. 2.700 woningen, waarvan ongeveer de helft bestaat uit sociale/betaalbare woningen, verdeeld over huur en koop, in samenhang met commerciële en maatschappelijke voorzieningen en veel groen.

De gebiedsontwikkeling van Wilderszijde past in de opgave waar Nederland voor staat: het met elkaar ontwikkelen van duurzame en betaalbare woningen om de druk op de woningmarkt weg te nemen.

Vervolg Masterplan

Deze ondertekening is het vervolg op het vaststellen van het Masterplan in 2020 en het sluiten van een Samenwerkingsovereenkomst eind 2021. De komende tijd gaan de partijen gezamenlijk aan de slag om de eerste delen van het BBGZ-plangebied te ontwerpen en ontwikkelen. Ook zal de gemeente starten met het gebied bouwrijp te maken door middel van het aanbrengen van de voorbelasting.