Lansingerland en BBGZ ondertekenen overeenkomst voor circa 2.000 nieuwbouwwoningen Wilderszijde

23 december 2021, 08.32 uur

Lansingerland en BBGZ hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling en bouw van zo’n 2.000 woningen in het plangebied Wilderszijde. De woningen zijn een mix van (sociale huur)appartementen, (betaalbare en bereikbare) rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. De gemeente en BBGZ (een samenwerking tussen BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Zondag Ontwikkeling, Visscher & Zondag en Vastgoed Batenburg) bekrachtigden de afspraken voor hun deelplan op 22 december. De plannen kunnen nu verder uitgewerkt en tot  realisatie worden gebracht.

Samenwerking ontwikkelaars

Wilderszijde wordt ontwikkeld in samenwerking met meerdere marktpartijen. Binnen Wilderszijde worden in totaal 2.500 tot 3.000 woningen gebouwd. BBGZ voorziet met de realisatie van bijna 2.000 woningen en 3.900 m2 commerciële voorzieningen in het grootste deel van de (woningbouw) opgave. Daarnaast worden ongeveer 500 woningen door OCW (Ontwikkelcombinatie Wilderszijde) en 144 woningen door Waal Ontwikkeling gerealiseerd, en zijn er inmiddels 25 vrije kavels bebouwd. De 144 woningen van Waal Ontwikkeling (Plan Buyten) worden nog gebouwd onder het vigerende bestemmingsplan, en de 3e en laatste fase van dit plan is nu in verkoop.

Woningbouwprogramma

In Wilderszijde is het woningbouwprogramma verdeeld in 25% sociale huur, 15% Betaalbaar Lansingerland, 10% Bereikbaar NHG, en worden de overige woningen gerealiseerd in de vrije sector. De start verkoop van de eerstvolgende woningen staat nu gepland eind 2022/begin 2023. De bouw hiervan start eind 2023/begin 2024.

De BBGZ-partijen laten weten: “Wij zijn verheugd dat na een lang en intensief proces, door de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst, nu een belangrijke stap is gezet voor het verder uit-ontwikkelen en realiseren van een duurzame en leefbare woonwijk. Met deze overeenkomst geven we invulling aan de vroegste inspanningen van de marktpartijen en de gezamenlijk met de gemeente vastgestelde ambities. Met deze gebiedsontwikkeling geven we antwoord op de acute vraag naar woonruimte door het realiseren van ongeveer 2.000 woningen in alle prijssegmenten, van sociaal tot vrije sector in de vorm van appartementen en grondgebonden woningen. Tevens worden de benodigde commerciële en maatschappelijk voorzieningen gerealiseerd die bijdragen aan een levendige wijk. Kortom een wijk voor iedereen, waar het fijn wonen en verblijven is: een Landschap van Ontmoetingen.’’

Wat voorafging

De ondertekening voor het deelplan met BBGZ heeft, net als de andere deelplannen, lang op zich laten wachten. Lansingerland kampte voor de ontwikkeling van Wilderszijde onder meer lang met de naweeën van de kredietcrisis en liep een forse rijksbijdrage uit de Woningbouwimpuls mis. BBGZ is sinds 1996 betrokken om een groot gedeelte van het plangebied van Wilderszijde te ontwikkelen en hier woningen te bouwen. De afgelopen jaren is intensief samengewerkt om deze ontwikkeling te laten aansluiten op het nieuwe masterplan en nieuwe bestemmingsplan voor Wilderszijde, waarbij deze voldoen aan huidige wensen, eisen, wetten en regelgeving. Wethouder Jan-Willem van den Beukel (projectportefeuillehouder): “Ik ben blij met de ondertekening van deze overeenkomst! Het geeft in combinatie met de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan vertrouwen dat Lansingerland ondanks het uitblijven van de rijksbijdrage toch doorpakt met de ontwikkeling en de verdere invulling van Wilderszijde. Onze inwoners hebben een grote behoefte aan nieuwe woningen in Lansingerland en met deze ondertekening zetten we weer een belangrijke stap in de goede richting op weg naar een duurzame en leefbare wijk”. Wethouder Kathy Arends (portefeuille wonen) wijst bovendien op het belang van deze afspraken voor de invulling van de behoeftes op de woningmarkt. “Deze ondertekening is enorm belangrijk voor onze inwoners. Het is een noodzakelijke stap naar een beter evenwicht op onze lokale woningmarkt. Dit plan heeft een goede mix van woningtypes, van zowel grondgebonden woningen als appartementen in het betaalbare èn het vrije sector segment.”

Wilderszijde

In Wilderszijde woont, werkt, beweegt en ontspant men in het groen. In de wijk komen duurzame woningen voor alle doelgroepen, de helft in het betaalbare segment en de helft in de vrije sector. Het wordt een wijk met prioriteit en ruimte voor fietsers en wandelaars, midden in de Randstad. Pal naast de nieuwe woonwijk liggen uitgestrekte polders met recreatiemogelijkheden en kunnen bewoners optimaal genieten van het buitenleven. Meer stadse voorzieningen zijn ook binnen handbereik en goed bereikbaar via nabije OV-verbindingen, waaronder de Randstadrail. Wilderszijde bestaat uit drie verschillende deelgebieden; Groenwijk, Waterwijk en Polderwijk. Samen vormen ze een samenhangend geheel.

Meer weten over Wilderszijde? Neem dan een kijken op de pagina ‘Wilderszijde’.