Intentieovereenkomst ondertekend Regionaal Werkcentrum (RWC) Zuid-Holland Centraal

Dit nieuwsbericht is verlopen.
11 september 2023, 15.30 uur

Partners uit de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal hebben donderdag 7 september een belangrijke stap gezet om toe te werken naar een Regionaal Werkcentrum (RWC). Hiermee komt alle dienstverlening aan werkzoekenden, werkenden en werkgevers met betrekking tot werk en scholing onder één dak (digitaal en mogelijk ook fysiek). De betrokkenen ondertekenden hiervoor op donderdag 7 september een intentieovereenkomst. Op slechts een paar andere plekken in Nederland is er op dit moment een vergelijkbaar concept te vinden.

De bedoeling van het RWC is om werkzoekenden, werkenden en werkgevers een duidelijke en herkenbare plek te geven waar zij terecht kunnen met vragen over werk en scholing. Op dit moment zijn er veel verschillende loketten. Het samenbrengen zorgt ervoor dat de bezoekers beter geholpen kunnen worden en er meer maatwerk kan worden toegepast. Met de opzet wordt voldaan aan een langgekoesterde wens vanuit het rijk. Het rijk concludeerde, op basis van verschillende rapporten en onderzoeken, dat het samenbrengen van zoveel mogelijk partijen die op het vlak van werk en scholing actief zijn, enorme voordelen oplevert.

Ondertekening intentieovereenkomst

De betrokken organisaties bij het Regionaal Werkcentrum Zuid-Holland Centraal zijn partners die allemaal een bijdrage leveren aan werk en scholing in de regio. Zij hebben op 7 september hun handtekening gezet onder een intentieovereenkomst voor de realisatie van een RWC. Het gaat om de gemeenten Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer, De Binnenbaan, de vakbonden CNV en FNV, mbo Rijnland, Samenwerkingsorganisatie Beroeps- en Bedrijfsleven (SBB), VNO-NCW en het UWV.

Namens de gemeente Lansingerland zette wethouder Leon Hoek zijn handtekening onder de intentieovereenkomst: “Samenwerking is de brug naar vooruitgang. Met trots omarm ik deze overeenkomst met buurgemeenten en andere betrokken partners om te komen tot een Regionaal Werkcentrum. Samen bouwen we aan een sterke toekomst voor de regio, waarin kansen en welvaart voor al onze inwoners centraal staan.”

De vervolgstap is nu dat de betrokken partijen met elkaar in gesprek gaan om tot een samenwerkingsovereenkomst te komen. Hierin komen afspraken over bijvoorbeeld huisvesting, het bepalen voor wie de dienstverlening is en hoe dit er in de praktijk uit gaat zien. De ambitie is om deze overeenkomst medio 2024 te ondertekenen.