80 extra woningen, betere bereikbaarheid en een groener Berkel Centrum Oost

20 juni 2024, 13.17 uur

De oostzijde van het centrum van Berkel en Rodenrijs verandert. We maken ruimte voor 80 extra sociale huurwoningen én een deel van het openbare gebied wordt anders ingericht. Door de herinrichting verbetert de bereikbaarheid en komen er extra parkeerplaatsen. Ook wordt het gebied, dat tussen de Kerksingel en de Laan van Romen ligt, nog groener.

Het bestemmingsplan moet nog worden vastgesteld. De procedure is hiervoor opgestart. Na de beeldvormende avond op 5 juni, is de volgende stap, richting de gemeenteraad, de behandeling in de commissie Ruimte op 25 juni aanstaande. U kunt deze behandeling online volgen.

Als de gemeenteraad in haar vergadering van 11 juli 2024 instemt met het bestemmingsplan, zal het van medio augustus tot en met eind september 2024 ter inzage liggen. Het bestemmingsplan is vastgesteld als er, na de terinzagelegging, geen beroep is ingediend. Zodra de vergunningen zijn aangevraagd en verleend, kunnen we starten met de werkzaamheden. Wij verwachten dat dit in 2026 zal zijn.

Op de pagina Herinrichting Berkel Centrum Oost kunt u meer informatie vinden.