Terug naar de vorige pagina

Machiel Crielaard

Raadslid - Leefbaar 3B

Portefeuille

  • Lid commissie Samenleving
  • Plv. lid commissie Ruimte
  • Plv. lid commissie Algemeen Bestuur

Nevenactiviteiten

  • Programmaondersteuner voor Directie Strafrechtketen, Ministerie van Justitie en Veiligheid
    • Bezoldigd