Portefeuille

  • Lid commissie Samenleving
  • Plv. lid commissie Algemeen Bestuur
  • Plv. lid commissie Ruimte

Nevenactiviteiten

  • Lid Oranjecomité Bleiswijk, onbezoldigd en Lid Ondernemersvereniging Bij de Rotte
    • Onbezoldigd