Portefeuille

 • Financiën en grondzaken
 • Glastuinbouw en Greenport (inclusief Railterminal)
 • Kernwethouder Berkel en Rodenrijs
 • Programmawethouder Duurzaamheid
 • Vinex, Bleizo, Hoefweg, Oudeland
 • Natuur, landschap en biodiversiteit
 • 3e loco-burgemeester

Nevenactiviteiten

 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo, (Raad 18 juni 2020)
  • Onbezoldigd
 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap Hoefweg, (Raad 18 juni 2020)
  • Onbezoldigd
 • Lid algemeen bestuur Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffingen en Waardebepaling (SVHW), (Raad 18 juni 20202)
  • Onbezoldigd
 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Rottemeren, (18 juni 2020)
  • Onbezoldigd
 • Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling DCMR, (Raad 18 juni 2020)
  • Onbezoldigd
 • Afgevaardigde algemene vergadering van aandeelhouders en lid aandeelhouderscommissie Eneco, (B&W 28 mei 2020 en Raad 18 juni 2020)
  • Onbezoldigd
 • Afgevaardigde algemene vergadering van aandeelhouders Dunea, (28 mei 2020 B&W en Raad 18 juni 2020)
  • Onbezoldigd
 • Afgevaardigde algemene vergadering van aandeelhouders Prisma, (Benoeming door GR bedrijvenschap Hoefweg)
  • Onbezoldigd
 • Afgevaardigde algemene vergadering aandeelhouders en lid aandeelhouderscommissie Stedin, (Raad 18 juni 2020)
  • Onbezoldigd
 • Afgevaardigde algemene vergadering aandeelhouders Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), (Raad 18 juni 2020)
  • Onbezoldigd
 • Plaatsvervangend lid bestuurscommissie Economische Vestigingsklimaat (MRDH), (Raad 18 juni 2020)
  • Onbezoldigd
 • Voorzitter Netwerk Duurzaam Inkopen (MRDH), (mei 2020)
  • Onbezoldigd