Vraag en antwoord tweede locatie

Hieronder vindt u veelgestelde vragen over de zoektocht naar een tweede locatie voor langdurige opvang voor mensen uit Oekraïne. Dit werken wij regelmatig bij.

De vijf locaties die voorliggen als optie zijn: Wilderszijde, Wolfend, Noordeindseweg, Bleizo-West en Hoeksekade.

De locatie aan de Noordeindseweg is een groot perceel. Indien de Noordeindseweg een LOO-2-locatie wordt, dan wordt onderzocht waar op het perceel de flexwoningen het beste kunnen komen. Een ontsluitingsweg op de Noordeindseweg kan dan tussen huisnummers 224a en 222 worden gemaakt. Op dit moment is de locatie een van de vijf mogelijkheden.

Het gaat om een verkenning en het onderzoeken van de mogelijkheden, die in de bespreking in de commissie worden afgewogen. Er is nog niets besloten of uitgewerkt. Wel is er in de zomer van 2022 door de raad besloten dat er nog een langdurige opvang locatie voor Oekraïners komt.

Daar gaan we nu wel van uit, maar dit hangt ook af van de kaders die de raad stelt. De Sporthoeklaan biedt inderdaad woonruimte aan Oekraïners en mensen die met spoed een woning zoeken.

Nee, deze hebben we nog niet. Alleen de Sporthoeklaan is definitief.

Nee. Los van dat deze locatie voor LOO-2 nog niet definitief besloten is, gaat het om verschillende projecten en toekomstige bewoners.

Zie de pagina Planning & proces.

Nee, dit is een andere soort opvang.

Zo gauw de locatie definitief is, informeren wij de directe omgeving van deze locatie. Op dit moment weten we dit nog niet.

Overige informatie vindt u op deze pagina, de pagina over LOO-1 of de Oekraïne pagina.

Staat uw vraag niet tussen de vraag en antwoord? Mail ons dan uw vraag: communicatie@lansingerland.nl

Zet duidelijk in het onderwerp dat het om LOO2 gaat.

Zo gauw een locatie definitief is, volgt er informatie over mailinglijsten, nieuwsbrieven of bijeenkomsten.