Erkenning van een kind en naamskeuze

De erkenning mag u in elke gemeente in Nederland doen. U kunt uw kind op verschillende momenten erkennen:

  • vóór de geboorte;
  • bij de geboorteaangifte;
  • na de geboorteaangifte.

Uw kind erkennen

Soms moet u documenten meenemen. Dit is afhankelijk van uw situatie. Voor de erkenning van uw kind belt u voor een afspraak via telefoonnummer 14 010. U hoort dan welke documenten u meeneemt naar de afspraak.

Let op:
Wij raden u aan om het kind al voor de geboorte te erkennen, omdat de erkenner dan direct op de geboorteakte wordt vermeld.

Meer informatie

Het erkennen van uw kind kost € 0,00.
Na de erkenning ontvangt u een afschrift van de erkenningsakte. Deze akte kost € 13,40.

Onze medewerker vertelt u tijdens het telefonisch contact wat u meeneemt.

Bij de erkenning van uw eerste kind bepaalt u de achternaam van uw kind. Dit is de achternaam van de moeder of van de vader. Heeft u de achternaam van uw eerste kind vastgesteld, dan is deze achternaam bepalend bij elk volgend kind.

Situaties die veel voorkomen:

  • U bent getrouwd: uw kind krijgt de geslachtsnaam van de vader, tenzij u kiest voor de geslachtsnaam van de moeder.
    Kiest u voor de geslachtsnaam van de moeder, dan geeft u dit aan bij de geboorteaangifte.
  • U bent ongehuwd: uw kind krijgt de geslachtsnaam van de moeder.
  • U bent ongehuwd en de vader heeft het kind erkend: uw kind krijgt de geslachtsnaam waar u bij de erkenning voor gekozen heeft.

Nee, dit kan alleen samen met de moeder.

Ja, dat kan.

Een man is automatisch wettelijk vader als hij getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van zijn kind.

Bent u vader van een kind, maar bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder? Dan wordt u wettelijk vader door het kind te erkennen. Ook een duomoeder kan een kind erkennen.