Erkenning van een kind en naamskeuze

Een man is automatisch wettelijk vader als hij getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van zijn kind.

Bent u vader van een kind, maar bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder? Dan wordt u wettelijk vader door het kind te erkennen. Ook een duomoeder kan een kind erkennen.

U kunt uw kind op verschillende momenten erkennen:

  • vóór de geboorte;
  • bij de geboorteaangifte;
  • na de geboorteaangifte.

U maakt voor de erkenning van uw kind een afspraak. De erkenning mag u in elke gemeente in Nederland doen.

Let op:
Wij raden u aan om het kind al voor de geboorte te erkennen omdat de erkenner dan direct op de geboorteakte wordt vermeld.

Meer informatie

Het erkennen van uw kind kost € 0,00.
U ontvangt een afschrift van de erkenningsakte. Dit levert u in bij de geboorteaangifte? Dat kost € 13,40.

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Uw pinpas of contant geld

Bij de erkenning van uw eerste kind bepaalt u de achternaam van uw kind. Dit is de achternaam van de moeder of van de vader. Heeft u de achternaam van uw eerste kind vastgesteld, dan is deze achternaam bepalend bij elk volgend kind.

Situaties die veel voorkomen:

  • U bent getrouwd: uw kind krijgt de geslachtsnaam van de vader, tenzij u kiest voor de geslachtsnaam van de moeder.
    Kiest u voor de geslachtsnaam van de moeder, dan geeft u dit aan bij de geboorteaangifte.
  • U bent ongehuwd: uw kind krijgt de geslachtsnaam van de moeder.
  • U bent ongehuwd en de vader heeft het kind erkend: uw kind krijgt de geslachtsnaam waar u bij de erkenning voor gekozen heeft.

Nee, dat kan niet.

Ja, dat kan. Neem schriftelijke toestemming van de moeder mee als deze niet bij de geboorteaangifte is.