Inkoop- en aanbestedingskalender

Voorgenomen aanbestedingen van de gemeente Lansingerland – Referentienummer T18.00512. In deze aanbestedingskalender opgenomen informatie betreft geen feitelijke aankondiging van het voornemen tot het plaatsen van een overheidsopdracht, een concessieopdracht en dergelijke (zoals bedoeld in de Aanbestedingswet 2012).

Aan de aanbestedingskalender kunnen geen rechten worden ontleend. De inhuur van personeel is geen onderdeel van de Inkoop- en Aanbestedingskalender.

De inkoop- en aanbestedingskalender

In onderstaand schema vindt u de aanbestedingsonderwerpen. In het schema staan een aantal afkortingen.

EA = Europese Aanbesteding (publicatie via TenderNed)

NO = Nationaal Openbaar (publicatie via TenderNed)

Open House = Openbaar (publicatie via TenderNed)

MvOA = Meervoudig Onderhandse Aanbesteding

Soc. Spec. = Sociaal Specifieke Dienst

n.t.b. = nader te bepalen

Onderwerp aanbesteding en verwachte procedure per domein en per kwartaal weergegeven

Domein Ruimte en Economie Kwartaal 1 2021

 • Oudeland – aanleg parkeerplaats kavel b6: MvOA
 • Oudeland – waterplan deel 1 – MvOA
 • Renovatie minigemalen Lansingerland – MvOA
 • Onderhoudscontract installaties Gemeentehuis – EA
 • Wijkaanpak Schildersbuurt – n.t.b.
 • Opstellen omgevingsplan – MvOA (of kwartaal 2)

Domein Ruimte en Economie Kwartaal 2 2021

 • Opstellen omgevingsplan – MvOA (of kwartaal 1)
 • Reconstructie Zuidersingel – MvOA
 • Herinrichting Centrum Bergschenhoek – MvOA
 • Reconstructie Julianastraat/Bernhardlaan – MvOA
 • Herinrichting Bloemenbuurt (fase 1) – MvOA
 • Globale visuele inspectie wegen 2021 – MvOA
 • (Landschappelijk en Verkeerskundig) Ontwerp (VO, DO en aanbestedingsdocumenten) hoofdstructuur Wilderszijde – MvOA
 • Ontwerp (VO, DO en aanbestedingsdocumenten) bouwrijp maken bouwvelden Wilderszijde – MvOA
 • (Stedenbouwkundig) ontwerp per bouwveld (Stedenbouwkundig kader, VO, DO en aanbestedingsdocumenten) – MvOA/EA
 • Reconstructie Julianalaan/Hoeksekade – NO (of kwartaal 3)

Domein Ruimte en Economie Kwartaal 3 2021

 • Reconstructie Julianalaan/Hoeksekade – NO (of kwartaal 2)
 • Engineering Herinrichting Klapwijkseweg – MvOA
 • Uitbesteden toetsing wabodossiers – MvOA
 • Woonrijp maken Plan Buyten – EA (of kwartaal 4)

Domein Ruimte en Economie Kwartaal 4 2021

 • Woonrijp maken Plan Buyten – EA (of kwartaal 3)
 • Aankoop duurzame energie – EA
 • Herinrichting Bloemenbuurt (fase 2) – MvOA
 • Renovatie drukriolering Rottekade – MvOA
 • Exploitatie fietsenstallingen – n.t.b.

Domein Samenleving Kwartaal 2 2021

 • Begeleiding bij re-integratie (regulier) – Soc. Spec. Dienst
 • Begeleiding bij re-integratie (statushouders) – Soc. Spec. Dienst
 • Jeugd met een Beperking – Soc. Spec. Dienst
 • Leerroutes nieuwe inburgeringsstelsel B1 – Soc. Spec. Dienst (of kwartaal 3)
 • Arbeidsmarkt en participatie – Soc. Spec. Dienst (of kwartaal 3)
 • Participatieverklaringstraject – Soc. Spec. Dienst (of kwartaal 3)

Domein Samenleving Kwartaal 3 2021

 • Huishoudelijke ondersteuning – Open House
 • Leerroutes nieuwe inburgeringsstelsel B1 – Soc. Spec. Dienst (of kwartaal 2)
 • Arbeidsmarkt en participatie – Soc. Spec. Dienst (of kwartaal 2)
 • Participatieverklaringstraject – Soc. Spec. Dienst (of kwartaal 2)
 • Preventieve trainingen jeugd – Soc. Spec. Dienst
 • Begeleiding mantelzorger – Soc. Spec. Dienst

Domein Samenleving Kwartaal 4 2021

 • Verzekering voor minima – Soc. Spec. Dienst

Domein Bedrijfsvoering Kwartaal 1 2021

 • Post – Soc. Spec. Dienst
 • e-HRM-systeem – EA (of kwartaal 2)

Domein Bedrijfsvoering Kwartaal 2 2021

 • e-HRM-systeem – EA (of kwartaal 1)
 • Facilitair Management Informatie Systeem – n.t.b.
 • Uitzenden raadsvergaderingen – MvOA
 • Hulpmiddelen / applicaties Geo Informatievoorzieningen – n.t.b. (of kwartaal 3)
 • Hulpmiddelen / applicaties beheer openbare ruimten – n.t.b. (of kwartaal 3)
 • Server & Storage – EA – nEA (of kwartaal 3)
 • Nieuwe uitwijklocatie – n.t.b. (of kwartaal 3)

Domein Bedrijfsvoering Kwartaal 3 2021

 • Hulpmiddelen / applicaties Geo Informatievoorzieningen – n.t.b. (of kwartaal 2)
 • Hulpmiddelen / applicaties beheer openbare ruimten – n.t.b. (of kwartaal 2)
 • Server & Storage – EA – nEA (of kwartaal 3)
 • Nieuwe uitwijklocatie – n.t.b. (of kwartaal 3)
 • CAR verzekering – MvOA
 • Online Academie – n.t.b.
 • Helder schrijven en adviseren – MvOA
 • Arbodienstverlening + RI&E – MvOA
 • Bedrijfsmaatschappelijk werk/vertrouwenspersoon – MvOA
 • Connectiviteit en telefonie (via VNG) – in samenwerking (of kwartaal 4)

Domein Bedrijfsvoering Kwartaal 4 2021

 • Connectiviteit en telefonie (via VNG) – in samenwerking (of kwartaal 4)