Kindcentrum Rodenrijs

Home > In de Gemeente > Kindcentrum Rodenrijs

Kindcentrum Rodenrijs

Basisschool Prins Willem-Alexander van Stichting Spectrum en Jenaplanschool De Kwakel van de Laurentius Stichting aan de Chrysantenhof in Berkel en Rodenrijs krijgen een nieuw schoolgebouw. Ook buitenschoolse opvang Kwakelbinkie en peuteropvang Inkipinky krijgen een plek in het nieuwe gebouw. Het project heeft als werknaam ‘Kindcentrum Rodenrijs’ gekregen. In dit project worden de sloop, nieuwbouw én (her)inrichting van de openbare ruimte integraal opgepakt.

Wat vooraf ging

De huidige te vervangen schoolgebouwen hebben bouwtechnische en functionele gebreken. In de Meerjarenbegroting 2016-2020 heeft de gemeente geld beschikbaar gesteld voor dit huisvestingsvraagstuk uit het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2013. De afgelopen periode hebben de gemeente Lansingerland, de schoolbesturen en –directies en de buitenschoolse opvang met ontwerpsessies van de architect samen gewerkt in de ontwerpfase.

Schetsontwerp

Vanaf september 2017 zijn de twee schoolbesturen en –directies, kinderraden, BSO, peuteropvang, architect en de gemeente druk met elkaar bezig geweest met de eerste schetsen. Op donderdag 1 februari 2018 is het schetsontwerp gepresenteerd aan personeel, ouders/verzorgers, omwonenden en geïnteresseerden van het Kindcentrum. De reacties op het schetsontwerp dienen als input voor het voorlopig en definitief ontwerp. Kon u niet aanwezig zijn tijdens de informatieavond of wilt u de presentatie nog eens inzien?

Presentatie informatieavond 1 februari 2018 Kindcentrum Rodenrijs (pdf, 4,4MB)

Planning

In het voorjaar van 2018 verwachten wij een definitief ontwerp klaar te hebben. Op dat moment vindt weer een informatieronde plaats. In het najaar van 2018 starten wij de bestemmingsplanprocedure. Nadat wij een aannemer hebben geselecteerd, start in het najaar van 2019 het bouwproces van circa anderhalf jaar.

Communicatie                                                                                              

De schoolbesturen, basisscholen en buitenschoolse opvang zijn het eerste aanspreekpunt voor de gemeente Lansingerland. Integrale communicatie over de sloop, nieuwbouw en (her)inrichting van de openbare ruimte naar ouders, omwonenden en andere belanghebbenden door de gemeente vindt zo veel mogelijk plaats via de reguliere communicatiekanalen zoals uitnodigingen, nieuwsbrieven, informatieavonden en websites van de gemeente en basisscholen. Daarnaast houden de basisscholen en buitenschoolse opvang zelf de ouders van de ontwikkelingen op de hoogte.

Deel deze pagina

Bezoekadressen

Gemeente Lansingerland
Tobias Asserlaan 1
2662 SB  Bergschenhoek

Servicepunt Bleiswijk
Dorpsstraat 7
2665 BG  Bleiswijk

Openingstijden

beoordeel deze pagina