Herinrichting plein bij ’t Vierkantje

Home > In de Gemeente > Herinrichting plein bij ’t Vierkantje

Herinrichting plein bij ’t Vierkantje

De gemeenteraad heeft besloten om het plein bij café ’t Vierkantje autovrij te maken. Met het autovrij maken van het plein ontstaat de mogelijkheid om het hele plein en het aangrenzende openbare gebied opnieuw in te richten. Hiermee kan een meerwaarde worden gecreëerd voor het centrum van Berkel en Rodenrijs. In oktober en december 2016 hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden waar belanghebbenden zoals bewoners, winkeliers, ondernemers en marktkooplieden hun ideeën, wensen en aandachtspunten met betrekking tot de herinrichting kenbaar konden maken.

Inloopavond herinrichting gebied nabij ‘t Vierkantje

Op woensdag 28 maart 2018 vindt er in het gemeentehuis van Lansingerland een inloopavond plaats over de herinrichting van de openbare ruimte nabij ’t Vierkantje in het centrum van Berkel en Rodenrijs. U bent tussen 18.00 en 20.00 uur van harte welkom aan de Tobias Asserlaan 1 in Bergschenhoek, om het inrichtingsplan te bekijken en vragen te stellen aan medewerkers van de gemeente.

Modellenstudie

Op basis van de input van de belanghebbenden is, in februari 2017, door landschapsarchitect Karres en Brands een modellenstudie opgesteld voor de herinrichting van het plein. De studie reikt echter verder dan het plein. Ook het aangrenzende openbare gebied (Kerkstraat, Herenstraat, Nieuwstraat en Centrumpassage) maakt onderdeel uit van de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum. In de modellenstudie zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  • Schep samenhang voor het gehele winkelgebied
  • Maak de Kerksingel autovrij
  • Behoud de Herenstraat als lint met een inrichting die visueel onderdeel uitmaakt van het centrum
  • Maak de Herenstraat autoluw (minder parkeerplaatsen)
  • Betrek de Nieuwstraat bij het centrumgebied
  • Geen doorgaand verkeer door de Nieuwstraat
  • Maak het plein bij ’t Vierkantje tot het ‘kloppend hart’ van Berkel

. Ook zijn er 4 varianten (modellen) gemaakt voor het plein. Model 2 heeft het meeste draagvlak en is hieronder afgebeeld. 

Impressie plein het Vierkantje

Inrichtingsplan

In de tweede helft van 2017 zijn bovenstaande uitgangspunten vertaald naar een concreet inrichtingsplan. Hiervoor zijn twee klankbordgroepen samengesteld, bestaande uit winkeliers, ondernemers, omwonenden, pandeigenaren en marktkooplieden/standplaatshouders. Eén groep voor het plein, de Herenstraat en de Kerkstraat. De andere groep voor de Nieuwstraat. Binnen de klankbordgroepen bestaat groot draagvlak voor het inrichtingsplan.

Uitvoering

De uitvoering vindt plaats in de periode mei t/m november 2018.

Uitgangspunten herinrichting plein en aangrenzend gebied

In onderstaande modellenstudie en de brief die naar de belanghebbenden is verstuurd, vindt u de specifieke uitgangspunten voor de herinrichting van het plein en het aangrenzende openbare gebied.

Brief belanghebbenden (pdf, 67 kB)
Brief aan raad (pdf, 348 kB)
Marktopstelling (pdf, 482 kB)
Meubilair (pdf, 649 kB)
Modellenstudie (pdf, 10 MB)
Plankaart (pdf, 1 MB)
Profielen (pdf, 1 MB)
Referentiebeelden (pdf, 10 MB)
Waterelement met carillon (pdf, 2 MB)

Mobiliteitsplan Berkel

Herinrichting gebied nabij 't Vierkantje is onderdeel van het Mobiliteitsplan Berkel.

Publicatie verkeersbesluit

Maandag 9 april 2018 zijn de ontwerp verkeersbesluiten herinrichting openbaar gebied nabij 't Vierkantje gepubliceerd in het gemeenteblad.

Deel deze pagina

Bezoekadressen

Gemeente Lansingerland
Tobias Asserlaan 1
2662 SB  Bergschenhoek

Servicepunt Bleiswijk
Dorpsstraat 7
2665 BG  Bleiswijk

Openingstijden

beoordeel deze pagina