Herinrichting Noordeindseweg

Home > In de Gemeente > Herinrichting Noordeindseweg

Herinrichting Noordeindseweg

Op deze pagina vindt u informatie over het project Herinrichting Noordeindseweg. U vindt hier alles over de besluiten van de gemeenteraad en het proces wat daarvoor heeft plaatsgevonden. Ook zal hier het laatste nieuws over het project worden vermeld.

Herinrichting en openstelling Noordeindseweg in voorbereiding

Maart 2016 heeft de gemeenteraad als onderdeel van het Mobiliteitsplan Berkel besloten de Noordeindseweg in noordelijke richting (richting Zoetermeer) open te stellen. Ook is het besluit genomen om de Noordeindseweg, tussen de Herenstraat en de rotonde Noordeindseweg-Oostmeerlaan-Planetenweg als 30 km-zone in te richten. Bij de herinrichting gaat er speciale aandacht uit naar de verkeersveiligheid van de kruising Krugerlaan - Oudelandselaan - Noordeindseweg. Daarnaast heeft het Hoogheemraadschap van Delfland geconstateerd dat een gedeelte van de kade, ter hoogte van de Wilgenlaan, niet aan de vereiste hoogte voldoet. Dit wordt meegenomen in de herinrichting. Ingenieursbureau Sweco heeft aan de hand van inmetingen en onderzoeken een voorlopig ontwerp gemaakt. Dit onderwerp is op 15 februari 2018 tijdens een inloopavond gepresenteerd aan belangstellenden.

Vervolgproces

We hebben uitgebreide reacties en daarmee verschillende meningen op het voorlopig ontwerp ontvangen. De reacties worden verwerkt in een uitwerking van het ontwerp. De generale lijn nemen we daar uiteraard in op. Helaas kunnen we niet alle wensen, gedachten en soms ook individuele ideeën meenemen.

Herinrichting Noordeindseweg

De reacties op de herinrichting Noordeindseweg zijn vooral van inhoudelijke aard. Hier kan de stap worden gemaakt naar een definitief ontwerp. Ook is vooral aandacht gevraagd voor uitvoeringszaken met betrekking tot bereikbaarheid tijdens de uitvoering en de hoogteaansluiting naar particuliere kavels. Dit zijn zaken die in overleg met direct betrokkenen in het vervolgtraject verder uitgewerkt worden.

(Her)openstelling Noordeindseweg

De reacties op de (her)openstelling Noordeindseweg liggen, zoals verwacht, verder uit elkaar. Om hier de stap verder te kunnen maken, moet eerst aanvullend onderzoek plaatsvinden. Onder andere naar de mogelijkheden of onmogelijkheden van, de door velen aangegeven optie, een directe aansluiting op de rotonde, via de kavel van Noordeindseweg 192.

Planning

We verwachten zo’n 2,5 maand nodig te hebben voor de uitwerking van de herinrichting van de Noordeindseweg naar een Definitief Ontwerp. De (her)openstelling Noordeindseweg proberen we uiteraard parallel mee te nemen, maar kan ook iets langer duren. Wij houden u daarvan op de hoogte.

2e inloopavond

Het uitgewerkte ontwerp laten we tijdens een volgende inloopavond zien. Belanghebbenden worden hiervoor te zijner tijd uitgenodigd.

Poller Herenstraat

Als u meer wilt weten over de poller Herenstraat, dan verwijzen wij u naar www.lansingerland.nl/pleinvierkantje. Deze poller maakt namelijk onderdeel uit van dit project. Voor dit onderdeel van het Mobiliteitsplan en Centrumontwikkeling wordt op woensdag 28 maart van 18.00 tot 20.00 uur een inloopavond gehouden in het gemeentehuis. Contactpersoon hiervoor is de Jeroen Koch van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 010 of info@lansingerland.nl.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het voorbereidings- en ontwerpproces Noordeindseweg? Neemt u dan contact op met Maarten Soeteman van de afdeling Beheer & Onderhoud. Heeft u vragen over de besluiten van de gemeenteraad rondom de Uitwerking Mobiliteitsplan Berkel  (lansingerland.nl/berkelbereikbaar) dan kunt u contact opnemen met Maarten Batenburg van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 010. Ook kunt u uw vraag stellen via e-mail info@lansingerland.nl onder vermelding van “POR285 - Herinrichting Noordeindseweg”

Mobiliteitsplan Berkel

Herinrichting Noordeindseweg is onderdeel van het Mobiliteitsplan Berkel.

Deel deze pagina

Bezoekadressen

Gemeente Lansingerland
Tobias Asserlaan 1
2662 SB  Bergschenhoek

Servicepunt Bleiswijk
Dorpsstraat 7
2665 BG  Bleiswijk

Openingstijden

beoordeel deze pagina