Herinrichting Noordeindseweg

Home > In de Gemeente > Herinrichting Noordeindseweg

Herinrichting Noordeindseweg

Op deze pagina vindt u informatie over het project Herinrichting Noordeindseweg. U vindt hier alles over de besluiten van de gemeenteraad en het proces wat daarvoor heeft plaatsgevonden. Ook zal hier het laatste nieuws over het project worden vermeld.

Herinrichting en openstelling Noordeindseweg in voorbereiding

Maart 2016 heeft de gemeenteraad als onderdeel van het Mobiliteitsplan Berkel besloten de Noordeindseweg in noordelijke richting (richting Zoetermeer) open te stellen. Ook is het besluit genomen om de Noordeindseweg, tussen de Herenstraat en de rotonde Noordeindseweg – Oostmeerlaan - Planetenweg als 30 km-zone in te richten. Bij de herinrichting gaat er speciale aandacht uit naar de verkeersveiligheid van de kruising Krugerlaan - Oudelandselaan - Noordeindseweg. Daarnaast heeft het Hoogheemraadschap van Delfland geconstateerd dat een gedeelte van de kade, ter hoogte van de Wilgenlaan, niet aan de vereiste hoogte voldoet. Dit wordt meegenomen in de herinrichting. Ingenieursbureau Sweco is het bureau dat de ontwerpen maakt.

Tweede inloopavond Herinrichting Noordeindseweg

Op 21 juni 2018 vindt er een tweede inloopavond Herinrichting Noordeindseweg plaats. Dit als vervolg op de inloopavond van 15 februari 2018, waar het voorlopig ontwerp werd gepresenteerd.

Wij hebben veel reacties ontvangen op het voorlopig ontwerp, zowel tijdens de inloopavond van 15 februari als via de site. Deze hebben geleid tot een aantal aanpassingen van het ontwerp. Omdat de aanpassingen voor de herinrichting van de Noordeindseweg vooral inhoudelijke van aard waren, is het voorlopig ontwerp daarvoor omgezet naar een definitief ontwerp.

Tijdens de inloopavond kunt u de tekeningen van het aangepaste ontwerp bekijken. Ook is er weer uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen.

Wanneer:       donderdag 21 juni 2018
Tijd:                tussen 19.00 tot 21.00 uur, vrije inloop
Waar:             gemeentehuis Lansingerland, Tobias Asserlaan 1, Bergschenhoek

Graag aanmelden

Om organisatorische redenen willen we graag weten hoeveel mensen er komen. Wilt u zich van te voren aanmelden? Dat kan via het aanmeldformulier.

Tekeningen op internet

Bent u niet in de gelegenheid om erbij te zijn op 21 juni of wilt u alvast de nieuwe tekeningen bekijken? U vindt deze onderaan de pagina.. Ook kunt u uw mening over de aanpassingen geven via het reactieformulier. Dit is mogelijk tot 2 juli 2018.   

Heropenstelling Noordeindseweg

De verschillende meningen ten aanzien van (her)openstelling van de Noordeindseweg liggen verder uit elkaar. In het ontwerp dat nu wordt gepresenteerd is de variant met openstelling over kavel Noordeindseweg 192 (de laatste woning voor de rotonde) verder uitgewerkt. Tijdens de inloopavond op 21 juni vernemen we graag de meningen over deze variant of u kunt dit doorgeven via het reactieformulier. Het totaal aan reacties en oplossingsrichtingen wordt richting de gemeenteraad gecommuniceerd. Eén van de varianten zou kunnen zijn om het project op te knippen in tweeën. Allereerst vindt dan de herinrichting Noordeindseweg plaats. Op een later moment, zodra de kavel Noordeindseweg 192 beschikbaar komt, wordt dan de heropenstelling Noordeindseweg, conform raadsbesluit, gerealiseerd.

Het besluitvormingsproces staat gepland voor 2e helft van 2018.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het voorbereidings- en ontwerpproces Noordeindseweg? Neemt u dan contact op met Maarten Soeteman van de afdeling Beheer & Onderhoud. Heeft u vragen over de besluiten van de gemeenteraad rondom de Uitwerking Mobiliteitsplan Berkel  (lansingerland.nl/berkelbereikbaar) dan kunt u contact opnemen met Maarten Batenburg van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 010. Ook kunt u uw vraag stellen via e-mail info@lansingerland.nl onder vermelding van “POR285 - Herinrichting Noordeindseweg”

Mobiliteitsplan Berkel

Herinrichting Noordeindseweg is onderdeel van het Mobiliteitsplan Berkel.

Deel deze pagina

Bezoekadressen

Gemeente Lansingerland
Tobias Asserlaan 1
2662 SB  Bergschenhoek

Servicepunt Bleiswijk
Dorpsstraat 7
2665 BG  Bleiswijk

Openingstijden

beoordeel deze pagina