Van Gas Los

In 2050 willen we een Nederland waar we duurzaam met onze leefomgeving omgaan. Een leefomgeving die bijdraagt aan onze kwaliteit van leven en aan die van toekomstige inwoners. We maken afspraken hoe we dit met elkaar bereiken. Duurzame woningen die aardgasvrij zijn horen in één van die afspraken. Niet alleen duurzaam, maar ook toekomstbestendig, comfortabel en betaalbaar willen verwarmen, douchen en koken. Hoe we dit gaan doen, mét elkaar, schrijven we op in een warmtevisie. U leest hier wat een warmtevisie is en wanneer u kunt meedenken en meepraten.

Wat is een warmtevisie?

In een warmtevisie beschrijven we welke toekomstige manier van het verwarmen van gebouwen past bij onze gemeente. Eerst kijken we naar onze huidige situatie. Wanneer zijn panden gebouwd? Welke energielabels hebben gebouwen? Waar werken organisaties en bewoners al aan verduurzaming van hun straat of wijk?

Vervolgens vergelijken we de huidige situatie met duurzame verwarmingstechnieken. We nemen alle technieken mee. Van warmtepompen tot waterstof, warmtenetten tot biogas. We zoeken naar de oplossingen die organisaties en bewoners het minste geld kosten. En we beginnen bij de oplossingen die het makkelijkste in te voeren zijn.


Met deze online tool kunt u zelf inzicht krijgen in de huidige situatie van uw buurt. Klik op één van de categorieën om de huidige situatie op te halen. U kunt in en uitzoomen en met uw muis navigeren.

Wat vindt Lansingerland van de warmtevisie?

In de video warmtevisie vertellen wij u waarom we aan een warmtevisie werken en wat andere inwoners van Lansingerland daarvan vinden.

Regionale Energie Strategie

In het artikel ‘Lansingerland loopt warm voor duurzaam’ vertelt wethouder Albert Abee over de regionale en lokale strategie en worden praktijkvoorbeelden over warmtevisie genoemd. U vindt het artikel op de website Regionale Energie Strategie.

Wanneer kan ik meedenken?

Wij vinden het belangrijk dat u als inwoner kunt meepraten bij het opstellen van de warmtevisie. Het gaat uiteindelijk over uw woning! Op 19 maart 2019 organiseerden we een bewonersavond waar we met elkaar praatten over de alternatieven voor aardgas. Na deze avond heeft een groep van tien inwoners zich aangemeld en meegedacht over de visie. Op 12 september 2019 vond de tweede bewonersavond plaats. We presenteerden de eerste resultaten en haalden weer veel vragen op. In november 2019 praat de gemeenteraad over de visie. Daarna gaan we per wijk onderzoeken hoe we stap voor stap zonder aardgas verder kunnen.

Heeft u vragen? Mail dan naar duurzaam@lansingerland.nl.