Van Gas Los

In 2050 willen we een Nederland waar we duurzaam met onze leefomgeving omgaan. Een leefomgeving die bijdraagt aan onze kwaliteit van leven en aan die van toekomstige inwoners. We maken afspraken hoe we dit met elkaar bereiken. Duurzame woningen die aardgasvrij zijn horen in een van die afspraken. Niet alleen duurzaam, maar ook toekomstbestendig, comfortabel en betaalbaar willen verwarmen, douchen en koken. Hoe we dit gaan doen, mét elkaar, schrijven we op in een warmtevisie. U leest hier wat een warmtevisie is en wanneer u kunt meedenken en meepraten.

Bekijk de video over waarom we aan een warmtevisie werken en wat andere inwoners van Lansingerland daarvan vinden.

Wat is een warmtevisie?

In een warmtevisie beschrijven we welke toekomstige manier van het verwarmen van gebouwen past bij onze gemeente. Eerst kijken we naar onze huidige situatie. Wanneer zijn panden gebouwd? Welke energielabels hebben gebouwen? Waar werken organisaties en bewoners al aan verduurzaming van hun straat of wijk?

Vervolgens vergelijken we de huidige situatie met duurzame verwarmingstechnieken. We nemen alle technieken mee. Van warmtepompen tot waterstof, warmtenetten tot biogas. We zoeken naar de oplossingen die organisaties en bewoners het minste geld kosten. En we beginnen bij de oplossingen die het makkelijkste in te voeren zijn. De onderstaande organisaties brengen hiervoor allemaal hun expertise in.


Met deze online tool kunt u zelf inzicht krijgen in de huidige situatie van uw buurt. Klik op één van de categorieën om de huidige situatie op te halen. U kunt in en uitzoomen en met uw muis navigeren.

Wanneer kan ik meedenken?

Wij vinden het belangrijk dat u als inwoner kunt meepraten bij het opstellen van de warmtevisie. Het gaat uiteindelijk over uw woning! Op 19 maart organiseerden we een bewonersavond waar we met elkaar praatten over de alternatieven voor aardgas. Na deze avond heeft een groep van tien inwoners zich aangemeld en meegedacht over de visie. Op 12 september vond de tweede bewonersavond plaats. We presenteerden de eerste resultaten en haalden weer veel vragen op. In november 2019 praat de gemeenteraad over de visie. Daarna gaan we per wijk onderzoeken hoe we stap voor stap zonder aardgas verder kunnen.

Heeft u vragen? Mail dan naar duurzaam@lansingerland.nl.

Banner met de logo's van alle stakeholders