Nieuwe LansingerStroom

Nieuwe Lansinger Stroom is een lokale energie coöperatie voor de inwoners en bedrijven van Lansingerland. Doelstelling van de coöperatie is om samen met inwoners en bedrijven van Lansingerland het gebruik van fossiele energie terug te dringen en duurzame energieopwekking in Lansingerland mogelijk te maken. Dit doel wil Nieuwe LansingerStroom bereiken door:

  • Het stimuleren en realiseren van besparingen op het energieverbruik.
  • Het lokaal opwekken en/of opslaan van duurzame energie.
  • Het gezamenlijk inkopen en verkopen van onze eigen energie.
  • Het gezamenlijk investeren in lokale duurzame energieprojecten.
  • Het rendement van de coöperatie opnieuw investeren in nieuwe energieprojecten.
  • Het samenwerken met (bij voorkeur lokale) organisaties die hetzelfde doel nastreven.

Op de website van Nieuwe LansingerStroom vindt u meer informatie.