Aardgasvrij wonen

Nederland gaat stoppen met aardgas. In 2050 gaat de kraan dicht, ook voor Lansingerland. Dat is goed want het gebruik van aardgas heeft veel nadelen voor het milieu. De gemeente wil de overstap naar andere warmtebronnen in goede banen leiden. Zo kunnen we ook in de toekomst comfortabel en betaalbaar verwarmen, koken en douchen.

De overgang naar aardgasvrij wonen zal niet van de ene op de andere dag plaatsvinden. Om de overstap van aardgas naar andere warmtebronnen te maken, zal er tot 2050 veel veranderen. Dit zal een geleidelijk proces zijn, waarbij wijk voor wijk over zal worden gestapt. Om te kijken wanneer uw wijk aan de beurt is en om te zien wat aardgasvrij wonen voor u betekent, kun je hieronder de veelgestelde vragen vinden.

Als uw vraag er niet tussen staat, kunt u deze ook aan ons stellen. Dit jaar vinden er enkele informatieavonden en energiemarkten plaats waar u met vragen en suggesties terecht kan. De avonden worden georganiseerd vanuit de energiecoöperatie en de gemeente Lansingerland. Deze evenementen worden tijdig door de gemeente Lansingerland bekend gemaakt.

Voor meer informatie of persoonlijk advies over de mogelijkheden voor energiebesparing en aardgasvrij wonen kunt u terecht bij het Energieloket. U kunt natuurlijk ook direct contact met ons opnemen via duurzaam@lansingerland.nl of  op telefoonnummer 14010.

Meer informatie

Aardgas draagt bij aan de opwarming van de aarde, doordat CO2 vrijkomt bij de verbranding.
Om de opwarming van onze planeet te remmen hebben 195 landen, waaronder Nederland, het Parijsakkoord van 2016 ondertekend.
In dit akkoord is afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 met 49% moet zijn verminderd in 2030 en met 95% in 2050 ten opzichte van 1990.
Het Klimaatakkoord van Nederland en de Duurzaamheidsvisie van Lansingerland sluiten hierbij aan, door te streven naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050.

Op de website HIER verwarmt vindt u meer informatie over waarom aardgasvrij goed is voor het klimaat en hoe Nederland ervoor staat ten opzichte van andere landen.

Voor verwarming zijn er ruwweg drie alternatieven voor aardgas:

Op de website HIER verwarmt vindt u ook meer informatie over de alternatieven voor aardgas.

Voor koken wordt een overgestapt gemaakt van gas naar elektrisch koken.

In Lansingerland zal aardgas vervangen worden door een combinatie van bovenstaande opties. Elke wijk is anders, er zullen verschillen tussen wijken zijn. Het is momenteel nog niet bekend wat het meest gunstige alternatief is voor uw wijk of woning. Dit hangt van veel factoren af.

In 2019 is een eerste verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor aardgasvrij wonen in Lansingerland: de Transitievisie Warmte. Hierin is per wijk aangegeven welke alternatieven voor aardgas op dit moment het meest interessant lijken.

Als woningeigenaar moet u rekening houden met kosten om van aardgas af te stappen. Als huurder zullen de kosten gedragen worden door uw verhuurder.

De Rijksoverheid heeft subsidies op duurzaamheidsmaatregelen aan uw woning. Op de Energiesubsidiewijzer ziet u welke subsidies hiervoor beschikbaar zijn. De gemeente heeft geen aanvullende subsidies, behalve onze groene leges (voor verbouwingen) en de Tuin van de Toekomst (voor het vergroenen van uw tuin).

Overstappen van gas naar een alternatieve bron zal niet gratis zijn. Op de website HIER verwarmt vindt u meer informatie over de kosten van de energietransitie, beschikbare subsidies en het effect op uw energierekening. Daarnaast kunt u op de website Verbeterjehuis energiebesparende tips en subsidies van de Rijksoverheid vinden.

De gemeente zal per wijk bekijken wat de beste oplossingen zijn en hiervoor een planning opstellen. Als er een plan voor uw wijk is, kunt u hierbij aansluiten. Uiteindelijk bepaalt u zelf wanneer u aardgasvrij gaat wonen en welk alternatief u kiest.

In 2020 zullen we beginnen met diepgaander onderzoek naar de mogelijkheden en kosten voor aardgasvrij wonen in de volgende wijken:

  • De Havenbuurt (Berkel & Rodenrijs)
  • De Eilandenbuurt (Bergschenhoek)
  • De Vogelbuurt (Bleiswijk)
  • De Bomenbuurt (Bleiswijk)
  • De Oranjebuurt (Bleiswijk)

Dit is niet van de ene op de andere dag geregeld, en zal enkele jaren in beslag nemen. Na de ervaringen die we hebben opgedaan in De Havenbuurt, De Eilandenbuurt en in Bleiswijk, maken we de planning voor de volgende stappen. De bewoners van deze wijken zullen verdere informatie in hun brievenbus ontvangen.

Uiteindelijk bepaalt u zelf wanneer u aardgasvrij gaat wonen en welk alternatief u kiest. Als gemeente helpen wij u graag door de mogelijkheden per wijk in kaart te brengen en te onderzoeken met wat voor kosten u als bewoner ongeveer rekening kunt houden. Hierbij houden we ook nationale subsidies in de gaten.

Daarnaast zal er vanuit de gemeente een planning per wijk worden opgesteld waar u als bewoner bij aan kan sluiten. Op HIER verwarmt kunt u meer lezen over uw rol en de rol van de gemeente bij de energietransitie.

Op het Energieloket van Lansingerland is veel informatie te vinden over energiebesparing en het opwekken van energie. Bij het Energieloket kunt u ook gratis een geheel vrijblijvend gesprek met een energiecoach aanvragen. Zo’n gesprek kan u inzicht geven in uw energieverbruik en stappen die u kunt nemen om energie te besparen.

Daarnaast kunt u op de website Verbeterjehuis energiebesparende tips en subsidies van de Rijksoverheid vinden. Ook op de website HIER verwarmt is meer informatie te vinden over stappen die u nu al kunt zetten als woningeigenaar of als huurder.

Als u binnenkort gaat verbouwen of uw CV-ketel moet vervangen, kan het ook interessant zijn om al in te spelen op aardgasvrij wonen. Vraag dan een gratis gesprek met een energiecoach aan via het Energieloket van Lansingerland.