Nationale programma’s

Op (inter)nationaal niveau gebeurt veel op het gebied van duurzaamheid. Onze duurzaamheidsdoelen en acties zijn afgestemd op (inter)nationale akkoorden. Enkele belangrijke akkoorden: