Bestemmingsplannen wijzigen

Wilt u een bestemmingsplan aanpassen? Het Ruimtelijk Omgevingsberaad (ROB) geeft hierover advies aan de betrokken wethouder met een Quick Scan.

Voor de Quick Scan vult U het contactformulier in. U vermeldt hierbij:

  • het onderwerp Quick Scan
  • het adres van de betreffende locatie
  • een duidelijke omschrijving van de bouwwensen

De secretaris van het ROB voert een Quick Scan uit. De secretaris stelt een pre-advies op voor de eerstvolgende ROB-vergadering. Het ROB doet een uitspraak met het advies een principebesluit door het college te laten nemen of het ROB geeft het advies om het (bouw)initiatief niet in te dienen. Binnen 3 weken ontvangt u een reactie van de secretaris van het ROB.