Bestemmingsplannen wijzigen

Heeft u een concreet plan of idee dat niet past in het geldende bestemmingsplan? Dan kunt u een zogenaamd  ‘vooroverleg’ indienen via het Omgevingsloket. Aan het indienen van een vooroverleg zijn geen kosten verbonden.

Stop op nieuwe bestemmingsplannen

De invoering van de Omgevingswet staat gepland op 1 januari 2023. Dit betekent dat het instrument bestemmingsplan een rechtsopvolger krijgt: het Omgevingsplan. De gemeente Lansingerland hanteert tot de invoeringsdatum een stop op nieuwe (of wijzigen van) bestemmingplannen, omdat deze niet meer tijdig de procedure kunnen doorlopen. Bouwaanvragen die tot 1 januari 2023 bij ons binnenkomen en waarvoor het wijzigen van het Omgevingsplan (opvolger bestemmingsplan) nodig is, pakken we daarom nu al onder de nieuwe wetgeving op.

Het zogenaamde Ruimtelijk Omgevingsberaad (ROB) bespreekt uw plan. Het ROB is een multidisciplinair samengesteld team. Dat betekent dat het team bestaat uit een groep mensen die allen gespecialiseerd zijn in een ander vakgebied en samenwerken aan een opdracht. Het team voert een quick scan uit en beoordeelt ruimtelijke initiatieven op kansrijkheid en wenselijkheid. Nadat uw plan is besproken, krijgt u te horen of aan het plan al dan niet medewerking kan worden verleend.

In verband met de hoge werkdruk door de vele ingediende initiatieven en de onderbezetting bij het ROB kan de beoordeling een geruime tijd in beslag nemen. We vragen bij voorbaat om uw begrip.