Kennisgeving incidentele festiviteit

Een kennisgeving incidentele festiviteit is alleen van toepassing op (horeca)inrichtingen die vallen onder de Wet milieubeheer en heeft betrekking op geluidvoorschriften.

Voor een aanvraag vult u het formulier Kennisgeving incidentele festiviteit (pdf, 60 kB)) in. U dient de aanvraag minimaal twee weken voor aanvang van de festiviteit in.

Let op:
Een kennisgeving incidentele festiviteit kan niet gebruikt worden voor het melden van evenementen (zoals feesten) van particulieren. U vraagt dan een evenementenvergunning aan.

Dit is gratis.

Het is maximaal 6 keer per jaar toegestaan om een incidentele festiviteit te houden. Bij het gebruik maken van een ‘kennisgeving incidentele festiviteit’ mogen de geluidsnormen zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer tijdelijk worden verhoogd. Dat wil zeggen dat de geluidsnormen tot uiterlijk 24.00 uur met maximaal 15 dB(A) mogen worden verhoogd.