Bijen houden, ontheffing

Bijen zijn beschermde dieren. Het vliegen van bijen kan gevaar opleveren voor de veiligheid in uw omgeving als de kasten of korven dicht bij woningen, gebouwen of de weg geplaatst zijn. Het houden van bijen kan in sommige gevallen hinder veroorzaken bij omwonenden. Houdt rekening met uw omgeving.

Het is verboden bijen te  houden:

  • binnen een afstand van 30 meter van woningen of andere gebouwen waar overdag mensen verblijven, zoals bedrijven en scholen
  • binnen een afstand van 30 meter van een openbare plaats, zoals een plein, park, terras of weg

Het verbod voor het houden van bijen is niet van toepassing als:

  • op een afstand van ten hoogste zes meter vanaf de korven of kasten een afscheiding is aangebracht van twee meter hoogte of zoveel hoger als noodzakelijk is om het laag uit en invliegen van de bijen te voorkomen
  • de bijenhouder rechthebbende is op de woningen of gebouwen binnen een afstand van 30 meter
  • het college een ontheffing verleend. Voor een ontheffing vult u het contactformulier in. Geef aan om hoeveel bijen en bijenkasten het gaat en voeg bij uw aanvraag een situatieschets met plattegrond.

€ 352,00