Geluidhinder bij wegwerkzaamheden of werkzaamheden aan het spoor, ontheffing

Bij (onderhouds)werkzaamheden aan het spoor en/of bij werkzaamheden aan de openbare weg (bijvoorbeeld reconstructiewerkzaamheden zoals frezen en asfalteren) is het soms nodig om deze werkzaamheden buiten de reguliere werktijden uit te voeren. Dat wil  zeggen in de avond en/of nacht. De gemeente wil onnodig overlast als gevolg van geluidhinder beperken (artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening). Daarom is het nodig (en van belang) om een ontheffing geluidhinder aan te vragen.

Een verzoek om ontheffing geluidhinder leggen wij ter beoordeling en voor advies voor aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Aan de ontheffing geluidhinder worden (rand)voorwaarden gesteld, zodat overlast voor de omgeving en omwonenden zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Er is geen ontheffing nodig tussen 07:00 en 19:00 uur op werkdagen mits u voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

 1. de geluidsnormen vanuit het landelijk Bouwbesluit 2012 worden niet overschreden
 2. het verrichten van handelingen of het in werking hebben van toestellen of geluidsapparaten voldoet aan de Circulaire Bouwlawaai 2010
 • eHerkenning2+
 • U levert gegevens aan van de apparatuur/machines die gebruikt worden inclusief de geluidsgegevens die daarbij geproduceerd worden.
 • Een situatieschets van de locatie(s) waar de werkzaamheden worden uitgevoerd
 • Fasering/planning van de werkzaamheden
 • Een akoestisch onderzoek

U vult het aanvraagformulier ontheffing geluidshinder wegwerkzaamheden met eHerkenning in. Heeft u geen eHerkenning? Dan vult u het aanvraagformulier ontheffing geluidshinder wegwerkzaamheden zonder eHerkenning in.

Uw aanvraag volgen

Op Mijn Lansingerland kunt u uw aanvraag volgen.

De leges verbonden aan het in behandeling nemen van een verzoek om ontheffing geluidhinder voor de avond- en nachtperiode (vanaf 23.00 uur tot 07.00 uur)  € 440,00. Voor de ontheffing met een advies van de DCMR worden de legeskosten verhoogd met de kosten van het advies (per uur) ad € 113,25.

Uw aanvraag wordt inhoudelijk getoetst. De wettelijke afhandeltermijn is 8 weken en kan, indien nodig verdaagd worden met eenzelfde termijn van 8 weken.

De voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing zijn:

 • U gebruikt de stilste technieken en materialen.
 • U deelt de uitvoering van de werkzaamheden zo in dat de geluidhinder in de nacht zoveel mogelijk beperkt blijft.
 • U zorgt dat de geluidhinder zo kort mogelijk duurt.
 • U licht omwonenden op tijd in over geplande werkzaamheden.