Wijkaanpak Bleiswijk-Zuid

Bleiswijk-Zuid is de eerste wijk in Lansingerland waar de gemeente samen met woningeigenaren, energiecoöperatie Nieuwe Lansinger Stroom, het Energieloket3B Wonen en andere partners gaat werken aan het verduurzamen van de bestaande woningen.

We gaan woningeigenaren helpen en enthousiast maken om hun woning beter te isoleren. En daarbij eventueel de overstap te maken naar een hybride warmtepomp of zelfs naar volledig aardgasvrij. Zeker met de huidige gasprijzen zijn er maatregelen die niet alleen goed zijn voor het klimaat, maar ook financieel erg interessant zijn en het comfort van uw woning flink kunnen verbeteren.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u mailen naar duurzaam@lansingerland.nl. Ook goede ideeën voor de wijkaanpak in Bleiswijk-Zuid zijn van harte welkom!

Hieronder leest u alles over de wijkaanpak en de verschillende activiteiten.

In 2019 heeft de gemeente de Transitievisie Warmte (TvW) vastgesteld. Hierin is Bleiswijk-Zuid aangewezen als één van de drie wijken om verder te onderzoeken wat er kan worden gedaan om volledig aardgasvrij te worden. Dit gaat om de Bomenbuurt, Vogelbuurt, Oranjebuurt en Schildersbuurt.

Uit het vervolgonderzoek is gebleken dat Bleiswijk-Zuid heel geschikt is om te verduurzamen. In het onderzoek is gekeken naar hoe haalbaar en betaalbaar de verschillende technische oplossingen zijn in Bleiswijk-Zuid. Het blijkt dat er veel winst gehaald kan worden door woningen beter te isoleren. Ook kan met een hybride warmtepomp veel aardgas worden bespaard. Daarom raden we aan altijd te beginnen met goed isoleren en daarna stappen zetten richting aardgasvrij. Want helemaal van het aardgas af is voor veel woningen nog wel een erg grote stap. Het hoeft ook niet allemaal in één keer.

  • Wilt u bijvoorbeeld uw woning of een kamer renoveren? Kijk dan of u de ruimte kunt isoleren.
  • Heeft u een nieuwe cv-ketel nodig? Laat u dan goed informeren over warmtepompen.
  • Heeft u een nieuwe keuken nodig? Wellicht is het goed om u te laten informeren over de mogelijkheden van inductie koken.

We gaan daarom met bewoners in gesprek: we willen hen informeren en enthousiast maken over de mogelijkheden. Denk daarbij aan isolatie-maatregelen en hybride warmtepompen voor het verwarmen van de woning. In Bleiswijk-Zuid staan veel woningen waar een combinatie van deze twee maatregelen veel besparing en comfort kan opleveren. Daarmee is het interessant voor de meeste bewoners. Door deze twee maatregelen te nemen komen de bewoners in aanmerking voor een subsidie van het Rijk. Gelukkig zijn er in Bleiswijk-Zuid al meerdere groepen bewoners actief om samen de mogelijkheden op te pakken.

Hoe nu verder?

We gaan de komende tijd kennissessies organiseren, mogelijkheden voor de verschillende woningtypen op een rij zetten, mooie voorbeelden van mede-bewoners uit Bleiswijk-Zuid delen en u bekend maken met alle subsidie- en financieringsmogelijkheden. Voorop staat dat u natuurlijk zelf de keuze maakt of en hoe u uw woning gaat verduurzamen. Wij willen u zo goed mogelijk helpen bij deze keuze.

Gedurende het hele proces gaan wij met de wijkbewoners in gesprek. Zodat iedereen zich kan verdiepen in de mogelijkheden en zo hun eigen besluit kan nemen.

De focus op Bleiswijk-Zuid betekent niet dat wij de andere wijken vergeten. Veel van de kennis die we opdoen in Bleiswijk-Zuid is ook van toepassing op andere wijken. We blijven plannen en ideeën ondersteunen waar mogelijk. Het doel blijft om in 2050 aardgasvrij te zijn. En daar zetten we nu al stappen voor.

Inwoners zijn aan zet, de gemeente helpt

Het verduurzamen van Lansingerland is een opgave van ons allemaal en gaan we dus ook samen doen. Maar het is uw huis en dus zult u in beweging moeten komen. Wij willen u als inwoner daarbij het beste helpen. De communicatie met inwoners vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de wijkaanpak. In de opstartfase willen wij ideeën, wensen en ervaringen ophalen bij inwoners en andere belanghebbenden. Zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen.

Dit doen we op verschillende momenten in 2022 en 2023, zoals tijdens de informatieavond op 21 juni (zie onderaan deze pagina). Ook richten we een Wijkadviesraad op met bewoners. De wijkadviesraad denkt mee over de communicatie en de wijze waarop de gemeente woningeigenaren het beste kunnen helpen. Aanmelden voor de wijkadviesraad kan onder aan deze pagina.

Direct aan de slag?

Wilt u direct aan de slag? Op de website van het Energieloket leest u alles over de maatregelen die u kunt nemen in uw woning. Hier kunt u ook een afspraak maken met een energiecoach voor een onafhankelijk keukentafelgesprek. Dit kan ook samen met een aantal buren. Tijdens het gesprek bekijkt u met de energiecoach wat uw energieverbruik is en welke maatregelen u kunt nemen om uw verbruik te verminderen. Het isoleren van de woning en de aanschaf van een hybride warmtepomp, kosten geld. Er zijn subsidies beschikbaar voor een deel van de kosten. Uw energierekening wordt bovendien lager, het is daarom een interessante stap om te zetten. Op verbeterjehuis.nl vindt u meer informatie over subsidies.

De gemeente Lansingerland, het Energieloket en Susteen organiseren op maandag 17 april een informatieavond over isoleren en de collectieve inkoopactie voor de woningeigenaren in Bleiswijk-Zuid voor woningen met een energielabel C of lager.

Tijdens deze bijeenkomst vertellen we u welke stappen u kunt zetten om uw woning te verduurzamen en wat de gemiddelde kosten en opbrengsten zijn. Voor de oudere woningen richt de avond zich op isoleren, terwijl we bij de nieuwere woningen meer kijken naar (hybride) warmtepompen. Ook geven we een uitleg over de collectieve inkoopactie van isolatie die door de gemeente is gestart.

Wanneer is het?
De bijeenkomst vindt plaats op maandag 17 april van 19.30 tot 21.30 uur in het Gemeentehuis Lansingerland, Tobias Asserlaan 1 in Bergschenhoek. Binnenlopen kan vanaf 19.00 uur.

Aanmelden
Wilt u komen? Meldt u dan aan via het aanmeldformulier.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie over isoleren op de website van het Energieloket. Heeft u vragen over de collectieve inkoopactie? Neem dan contact op met Susteen via 085-8085119 of info@susteen.nl.

Woont u in Bleiswijk-Zuid en heeft u een woning met energielabel A of B? Dan nodigen wij u van harte uit voor de informatiebijeenkomst over (hybride) warmtepompen op dinsdag 18 april. Deze avond organiseert de gemeente Lansingerland in samenwerking met het energieloket Lansingerland.

Lansingerland moet in 2050 helemaal aardgasvrij zijn. Er bestaat een grote kans dat u uw woning verwarmt met aardgas. En misschien kookt u ook op aardgas? In dit geval betekent het dat ook ú met deze opgave te maken krijgt. De gemeente helpt woningeigenaren om stap voor stap klaar te zijn voor deze aardgasvrije toekomst. Dit doen we bijvoorbeeld door woningeigenaren te helpen om hun woning goed te isoleren. Eigenaren van een woning die al goed geïsoleerd is, informeren we graag over de volgende stap; de woning verwarmen met een (hybride) warmtepomp.

Programma van de avond
Tijdens de avond krijgt u informatie over warmtepompen en kunt u al uw vragen hierover stellen. Een energiecoach van het Energieloket neemt u mee in zijn eigen zoektocht naar een warmtepomp die hij een aantal jaar geleden heeft aangeschaft. We kijken naar de kosten van een warmtepomp, het geluid van de buitenunit, de eisen waaraan uw woning moet voldoen, enz. Ook is er een expert aanwezig die al uw technische vragen kan beantwoorden.

Wanneer is het?
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 18 april van 19.30 tot 21.30 uur in The Hangout, Götzenhainsingel 12 in Bleiswijk. Binnenlopen kan vanaf 19.00 uur.     

Aanmelden
Wilt u komen? Meldt u aan via het aanmeldformulier

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op de website van het Energieloket

Wij vinden het belangrijk dat u als inwoner mee kan doen in het maken van keuzes en besluiten over de verduurzaming van de gemeente en uw eigen wijk. De participatie van inwoners en de communicatie naar de wijk vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de verduurzaming van Bleiswijk-Zuid. In de opstartfase willen wij ideeën, wensen en ervaringen ophalen bij inwoners en belanghebbenden. Ook willen we samen met inwoners bespreken op welke wijze wij woningeigenaren het beste kunnen helpen bij het verduurzamen van hun woning. Hiervoor starten we voor Bleiswijk-Zuid met een Wijkadviesraad.

De wijkadviesraad bestaat uit ongeveer 20 inwoners uit Bleiswijk-Zuid. Met deze groep bespreken we welke acties nodig zijn om bewoners te helpen om hun woning te verduurzamen. Denk hierbij aan kennissessies over isolatiemaatregelen, warmtepompen of subsidieregelingen. Alle ideeën zijn welkom. De wijkadviesraad komt ca.3 keer per jaar samen om de aanpak voor Bleiswijk-Zuid te bespreken.

Het goed isoleren van woningen is natuurlijk niet nieuw. Ook in Bleiswijk-Zuid zijn al veel woningeigenaren die ervaring hebben met isolerende maatregelen. Hieronder vindt u voorbeelden van buurtgenoten die al stappen hebben gezet om energie te besparen.

Magnoliahof

De inwoners van het Magnoliahof in Bleiswijk hebben hun woningen het afgelopen jaar een flink stuk duurzamer gemaakt. En dat merken ze op hun energierekening. Martin Prinsze, bewoner van het Magnoliahof, vertelt in een video op YouTube hoe de bewoners dat samen hebben aangepakt.

Uw ervaring?

Hebt u al stappen gezet om uw woning verduurzamen? Bijvoorbeeld door isolerende maatregelen of een (hybride) warmtepomp, en wilt u deze ervaring delen met uw buurtgenoten? Dan komen wij graag met u in contact. We zijn benieuwd naar uw ervaringen en besteden hier graag aandacht aan. Zo kunnen we hier een stukje over op de website plaatsen of een filmpje maken. Stuur een e-mail naar duurzaam@lansingerland.nl, dan nemen wij contact met u op.

De komende maanden helpen de gemeente Lansingerland en het Energieloket de inwoners van Bleiswijk-Zuid om hun woning te verduurzamen. Er komt een wijkadviesraad als klankbord voor de gemeente en het Energieloket.

Bleiswijk-Zuid is een van de eerste wijken waarin op wijkniveau wordt gekeken hoe inwoners kunnen worden geholpen op de weg naar aardgasvrij wonen. Op dinsdag 21 juni kwamen ruim 150 bewoners uit Bleiswijk-Zuid bij elkaar in de raadzaal van het gemeentehuis om te praten over het verduurzamen van hun woningen.

Transitievisie Warmte

Augusta Goedhart van de gemeente Lansingerland presenteerde tijdens deze bijeenkomst in vogelvlucht de opgave om als Nederland in 2050 aardgasvrij te zijn en wat dit betekent voor Lansingerland. In de Transitievisie Warmte (TVW) uit 2019 staat welke alternatieven voor aardgas het beste passen in de wijken en buurten van Lansingerland. Bleiswijk-Zuid is in de TVW aangewezen als wijk om verder te onderzoeken wat er kan worden gedaan om volledig aardgasvrij te worden. Uit dit onderzoek blijkt dat in Bleiswijk-Zuid veel winst te behalen is door het beter isoleren van de woningen. Zeker met de huidige energieprijzen is isoleren een verstandige keuze. Ook kunnen inwoners door de aanschaf van een hybride warmtepomp veel gas besparen. Welk alternatief voor aardgas uiteindelijk in Bleiswijk Zuid het beste past, is nog niet helemaal duidelijk. Dat zal óf de inzet van een warmtenet voor een groot aantal huizen zijn of de inzet van warmtepompen per huis of voor enkele huizen.

3B Wonen

In Bleiswijk-Zuid staan ongeveer 800 huurwoningen van woningcorporatie 3B Wonen. Als huurder heb je natuurlijk minder invloed op het verduurzamen van je woning, dit is de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Mario Deerenberg van 3B Wonen gaf een toelichting op de stappen die 3B Wonen al genomen heeft in haar woningen. 3B Wonen heeft de meeste van hun woningen in Bleiswijk-Zuid tussen energielabel A en B gebracht door goede isolatie. Ook hebben ze hun woningen voorzien van zonnepanelen.

Energiecoöperatie Nieuwe Lansinger Stroom

Jan Al van de energiecoöperatie Nieuwe Lansinger Stroom (NLS) gaf een toelichting op hun rol bij deze warmtetransitie. Als energiecoöperatie is NLS actief in het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van zonnedaken. NLS is ook het Energieloket van Lansingerland. Het Energieloket helpt inwoners met besparen op energiekosten en verduurzamen van hun woning, bijvoorbeeld door hen te adviseren over isolerende maatregelen en andere energiebespaartips te geven. De energiecoaches van NLS voerden al meer dan 200 keukentafelgesprekken waarin ze inwoners adviseerden over isolatiemaatregelen. Energiecoach Jan Boonekamp vertelde op enthousiaste wijze wat een energiecoach allemaal doet en welke adviezen zij aan inwoners geven. Kijk voor meer informatie en het inplannen van een gesprek met een energiecoach op de website van het Energieloket.

Inwoners delen kennis met elkaar

Een van de actieve bewoners in Bleiswijk-Zuid is Martin Prinsze. Hij is samen met de 10 andere woningen uit hun hofje actief bezig met het verduurzamen van hun woningen. De buurtgenoten gingen met elkaar in gesprek en kregen advies van een energiecoach. Al deze buren hebben ongeveer dezelfde woning en kennis uitwisselen is dan heel prettig. Hiervoor zijn ze een WhatsAppgroep gestart. De kruipruimte, spouwmuren, het dak, de gevel, het glas, bijna alles is inmiddels geïsoleerd. Een gezamenlijke warmtebron is het volgende doel.

Vragen, uitkomsten stellingen en presentaties

Tijdens de bijeenkomst stelden de bezoekers vragen via Mentimeter. Door een gebrek aan tijd konden niet alle vragen tijdens de bijeenkomst behandeld worden. Inmiddels hebben we de meeste vragen voorzien van een antwoord. U kunt de vragen en antwoorden op deze pagina bekijken.

De bezoekers konden aan het einde van de bijeenkomsten reageren op verschillende stellingen. Hier werd goed aan meegedaan en leverde interessante uitkomsten (PDF, 909 kB) op. Als laatste kunt u de verschillende presentaties (PDF, 5,3 MB) van de informatieavond bekijken.

Heeft u vragen over de PDF-bestanden of kunt u deze niet openen? Stuur dan een mail naar duurzaam@lansingerland.nl.

Meer informatie

Heeft u deze bijeenkomst gemist? Geen zorgen, de bijeenkomst is opgenomen op video. De bijeenkomst is terug te kijken via YouTube. Op onze Duurzaamheidspagina vindt u meer informatie over het verduurzamen van uw woning en de subsidiemogelijkheden. Heeft u nog andere vragen, dan kunt u mailen naar duurzaam@lansingerland.nl Ook goede ideeën voor de wijkaanpak in Bleiswijk-Zuid zijn van harte welkom!