Groene leges, omgevingsvergunning

Bent u van plan een woning te laten bouwen op een kavel of een bestaande woning te verbouwen? Als u deze woning met een EPC van 0 of lager (ver)bouwt, dan krijgt u 100% korting op de bouwleges. EPC staat voor energie prestatie coëfficiënt en is een index die de energetische efficiëntie van een woning aangeeft.

Wat er voor nodig is om een woning EPC 0 of lager te maken, kunt u navragen bij uw architect of aannemer of kijk op de websites van Milieucentraal, Hieropgewekt of Bewustnieuwbouw.

Deze regeling geldt tot 1 juli 2020. Vanaf 1 juli 2020 veranderen de eisen voor energieprestaties van alle nieuwe woningen. De gebouwen moeten dan voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). De BENG-normeringsmethode heeft een geheel nieuwe rekenmethode met nieuwe indicatoren. Om na 1 juli 100% korting te krijgen op de bouwleges gelden de volgende grenswaarden:

  • BENG 1 15%* lager geldend bouwbesluit
  • BENG 2 ≤ 0 kWh / m2 / jaar
  • BENG 3 ≥ 100%

Meer informatie over een subsidie of lening energiebesparende middelen vindt u op de website van MilieuCentraal. Meer informatie of de nieuwe BENG norm vindt u op de website van RVO.