Energietoeslag 2023

Inwoners die recht hebben op de energietoeslag 2023 moeten nog even wachten voor het geld wordt uitbetaald. In april van dit jaar werd al een vooruitbetaling van 500 euro gedaan. De overige 800 euro komt later.

Het was de bedoeling dat halverwege 2023 het tweede deel van het totaalbedrag van 1.300 euro (energietoeslag 2023) betaald zou zijn, maar dat is nog niet gebeurd. Wanneer het resterende bedrag uitbetaald kan worden is afhankelijk van het Rijk.

Reden daarvoor is dat de wetgeving voor de energietoeslag van dit jaar nog niet is vastgesteld. Het wetsvoorstel ‘Eenmalige Energietoeslag 2023′ is nu naar de Tweede Kamer gestuurd. Naar verwachting wordt het voorstel pas na de zomervakantie behandeld.