Energietoeslag 2022

De prijzen van energie zijn dit jaar hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens veel meer geld kwijt aan de energierekening. Voor huishoudens met een laag inkomen (tot 140% van de geldende bijstandsnorm) is er een extra tegemoetkoming: de eenmalige energietoeslag variërend van 1300 euro (voor huishoudens tussen 120% en 140% van de geldende bijstandsnorm) tot 1.800 euro (voor huishoudens tot 120% van de geldende bijstandsnorm). Met dit extra geld wordt een deel van de stijgende energiekosten gecompenseerd. 

Let op: kijk uit voor nepberichten van Cybercriminelen waarin staat dat u de energietoeslag kunt aanvragen. Het gaat om zogenaamde phishingmails en -sms’jes waarin staat dat u recht heeft op een eenmalige tegemoetkoming voor de hoge energierekening. Reageer niet op deze mails of sms-jes! U kunt daar een hoop geld mee kwijt zijn.

Voorwaarden aanvragen energietoeslag

Heeft u de energietoeslag 2022 eerder dit jaar aangevraagd en ontvangen?  Wij hebben ervoor gekozen om de energietoeslag 2022 met 500 euro te verhogen. De nabetaling ontvangt u automatisch, hier hoeft u niets voor te doen. Rond 20 april 2023 ontvangt u een brief. Na ontvangst van de brief staat het bedrag binnen 14 dagen op uw rekening.

U heeft recht op de energietoeslag als u:

  • de hoofdbewoner bent van uw huishouden. De hoofdbewoner is de persoon die als eerste is ingeschreven op het woonadres in de gemeente Lansingerland;
  • een huishouden heeft en het inkomen van dit huishouden, 3 maanden voorafgaand aan de datum waarop u het aanvraagformulier invult, niet hoger is dan 140% van de voor u geldende bijstandsnorm;
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of verblijfsvergunning heeft.

U ontvangt de energietoeslag in ieder geval niet als u:

  • in een (zorg)instelling of opvanghuis woont of;
  • alleen een briefadres heeft voor het ontvangen van post en geen woonadres;
  • jonger bent dan 21 jaar of;
  • jonger bent dan 27 jaar en aanspraak maakt op de studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000;
  • op uw woonadres al eerder deze eenmalige energietoeslag is verstrekt.

Aanvragen energietoeslag

Omdat de energietoeslag bedoeld is voor 2022 gebruiken wij de bijstandsnormen van 1 juli 2022.

De energietoeslag 2022 kan niet meer worden aangevraagd. Er komt een nieuwe energietoeslag 2023, maar die mogen we van het Rijk nog niet openstellen. Zodra dit mogelijk is passen we deze pagina aan.

Inkomenstabel per 1 juli 2022, 120% en 140% van de bijstandsnorm

LeefsituatieInkomen bijstandsnorm (netto, zonder vakantiegeld)Inkomen 120% van de bijstandsnorm (netto, zonder vakantiegeld)Inkomen 140% van de bijstandsnorm (netto, zonder vakantiegeld)
Van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
Alleenstaande of alleenstaande ouder die niet samenwonend is met 1 of meer volwassenen€ 1.046,73 € 1.256,07 € 1.465,42 
Gehuwd/samenwonend, beiden jonger dan pensioengerechtigde leeftijd€ 1.495,33 € 1.794,39 € 2.093,46 
Normen pensioengerechtigden
Alleenstaande of alleenstaande ouder die niet samenwonend is met 1 of meer volwassenen€ 1.164,39 € 1.397,26 € 1.630,15 
Gehuwden€ 1.577,34 € 1.892,81 €2.208,28 
Inkomenstabel per 1 juli 2022, 120% en 140% van de bijstandsnorm.

Let op: heeft u een meerderjarige medebewoner, dan is er mogelijk sprake van de kostendelersnorm. De kostendelersnorm is lager dan de in de tabel genoemde bedragen. Hierdoor heeft u mogelijk te veel gezamenlijk inkomen om aanspraak te maken op de eenmalige energietoeslag.

Financiële hulp

Loopt u tegen financiële problemen aan? Dan kunt u hulp aanvragen. Bijvoorbeeld door een betalingsregeling met uw energieleverancier te treffen. Ook is er een landelijk telefoonnummer, 0800-8115. Hier kunnen mensen anoniem terecht met geldzorgen voor advies op maat en doorverwezen worden naar passende hulp. Daarnaast kunt u kijken op de pagina Hulp bij schulden op de website van de gemeente Lansingerland met informatie over hulp bij financiële problemen.

Veelgestelde vragen

Binnen 8 weken ontvangt u een brief waarin staat of u de energietoeslag ontvangt. Het kan zijn dat wij meer tijd nodig hebben om een beslissing te nemen over uw aanvraag. Ook dan informeren wij u daarover per brief. 

U kunt de energietoeslag tot en met 30 april 2023 aanvragen. 

U kunt de energietoeslag maar 1 keer aanvragen per huishouden. 

Bij uw aanvraag moet u een bewijs toevoegen waarop uw inkomen zichtbaar is van de laatste 3 maanden, bijvoorbeeld een salarisstrook. Heeft u geen inkomensspecificatie? Voeg dan een kopie van uw bankafschrift toe waarop uw inkomen zichtbaar is. 

Ja, de gemeente controleert de door u opgegeven woonsituatie en het inkomen van u (en uw partner). Zo zorgt de gemeente dat de toeslag bij de mensen terechtkomt voor wie het is bedoeld. 

  • Uw uitkering is ingegaan na 1 januari 2022.
  • U ontving op 1 januari 2022 een uitkering naar de kostendelersnorm. 

U komt dan mogelijk wel in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag. Vraag zelf de energietoeslag aan via het aanvraagformulier op deze webpagina. 

Wanneer u een uitkering onder de 140% van het minimum ontvangt, kunt u de toeslag aanvragen. In de inkomenstabel op deze webpagina kunt u zien hoeveel 120% en 140% van het sociaal minimum is. Er wordt geen vermogenstoets uitgevoerd. 

Ja, als u nu in Lansingerland woont en uw huishouden heeft een inkomen onder de gestelde grens van 140% van de toepasselijke bijstandsnorm, komt u mogelijk in aanmerking voor de energietoeslag. 

Nee, u hoeft de energietoeslag niet terug te betalen als u die van de gemeente heeft ontvangen. 

Nee, de energietoeslag valt onder de bijzondere bijstand. U hoeft er geen belasting over te betalen. Het is een eenmalige, onbelaste uitkering. 

Nee, de energietoeslag heeft geen gevolgen voor andere toeslagen. 

Voor hulp bij brieven, formulieren en aanvragen kunt u gebruikmaken van het inloopspreekuur SamenDoen in Bergschenhoek. Dit is gratis. Het spreekuur vindt elke maandag plaats in De Leeuwerik, Leeuwerikstraat 2 in Bleiswijk, van 13.00 – 14.30 uur. Daarnaast elke donderdag van 9.00 tot 10.30 uur in de Stander, Wilhelminastraat 1d in Bergschenhoek. Voor een afspraak mailt u naar  inloop@spreekuursamendoen.nl of bel naar (010) 522 55 45.
Ook kunnen de vrijwilligers van Thuisadministratie van Humanitas u helpen met het invullen van het aanvraagformulier. 

Huishoudens met een (gezamenlijk) netto inkomen onder de 140% van het sociaal minimum kunnen de toeslag aanvragen. U vindt meer informatie in de tabel op deze webpagina. Er wordt geen vermogenstoets uitgevoerd. 

U kunt de energietoeslag altijd aanvragen. U komt echter alleen in aanmerking als u drie maanden voor uw aanvraag een (gemiddeld) inkomen tot 140% van de bijstandsnorm ontving. Als u net iets boven de 140% zit heeft u dus helaas geen recht op de toeslag. Mogelijk heeft u dan wel recht op bijzondere bijstand. Als u uw energierekeningen niet kunt betalen, ondanks energietoeslag of heeft u geen recht op de energietoeslag? Dan kunnen huishoudens met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm bijzondere bijstand aanvragen. Meer informatie vindt u op de pagina bijzondere bijstand energiekosten

Nee, de eenmalige energietoeslag is bedoeld voor het jaar 2022. U kunt deze tot en met 30 april 2023 aanvragen. In 2023 verwachten wij een nieuwe energietoeslag. Zodra hier meer over bekend is zullen wij hierover op deze pagina communiceren.  

Heeft u de energietoeslag 2022 al aangevraagd en ontvangen? Dan ontvangt u automatisch een nabetaling van 500 euro. Rond 20 april 2023 ontvangt u een brief. Na ontvangst van de brief staat het bedrag binnen 14 dagen op uw rekening.