Verkeersveiligheid

Op deze pagina staan vragen en antwoorden met betrekking tot verkeer(sveiligheid). De vragen en antwoorden gaan onder andere over parkeren, te hard rijden, paaltjes, spiegels en de verkeersveiligheidsbox. Heeft u een andere vraag, of wilt u graag een toelichting? Maak dan een melding of bel met (010) 800 40 00.

De verkeersveiligheidsbox bevat:

  • een gebruiksaanwijzing hoe u de box kunt inzetten
  • bedrukte veiligheidshesjes en petjes
  • grote (kliko)stickers
  • kleine ronde stickers (voor bijvoorbeeld op de (bak)fiets of op de autoruit)
  • posters om op te plakken in de wijk
  • flyers om uit delen in de wijk
  • kleurplaten
  • sleutelhangers

Wij leveren een verkeersveiligheidsbox voor straten waar u niet harder dan 30 km/u mag rijden.

We leggen in de regel geen extra parkeerplaatsen aan. Vaak gaat dat ten koste van groen. We willen geen groen vervangen voor grijs (tegels en/of asfalt), om zo de duurzaamheid te bevorderen. Bij grootschalige werkzaamheden van wijken kijken we of er noodzaak is om extra vakken aan te brengen. Soms levert dat op dat we dan extra parkeerplaatsen aanleggen.

Kan ik een openbare parkeerplaats kopen of huren?

De gemeente verkoopt of verhuurt geen openbare parkeerplaatsen. Een reden hiervoor is dat er geen uitwisselbaarheid meer is en daardoor de parkeerdruk kan toenemen. Ook kunnen we niet duidelijk maken dat het ene vak privéterrein is en het andere vak openbaar.

Paaltjes of hekjes

We plaatsen zelden extra hekjes of paaltjes. Deze belemmeren de doorgang voor mindervaliden en in sommige gevallen de hulpdiensten. Daarnaast werken deze onvoldoende om brom-/fietsers tegen te houden.

 

Drempel

Als er grootschalige werkzaamheden plaatsvinden wegen we af of er snelheidsremmende maatregelen noodzakelijk zijn. Onderdeel van de afweging zijn de gereden snelheid en ongevalscijfers. Zo kunnen we inschatten of snelheidsremmende maatregelen bijdragen aan meer veiligheid. 

 

Spiegel

We zijn erg terughoudend in het plaatsen van spiegels. Een spiegel leidt de aandacht af van de weg. In veel situaties zijn de spiegels niet goed af te lezen. Denk daarbij aan regen, mist of sneeuw. Ook kunnen de snelheid en de afstand niet opgemaakt worden uit een spiegel.

Verkeersborden worden in de regel erg slecht gelezen. Het bord ‘spelende kinderen’ heeft vrijwel geen meerwaarde voor de verkeersveiligheid. We overwegen het plaatsen van dit bord bij slecht zicht en wanneer er een speelgelegenheid direct in de buurt is.

We creëren geen nieuwe woonerven in bestaande wijken. Er is geen bewijs dat woonerven verkeersveiliger zijn. Daarnaast zijn voor het inrichten van een erf ingrijpende werkzaamheden (en investeringen) nodig.

Flitspalen worden alleen geplaatst door het Openbaar Ministerie. Aan de plaatsing zijn strenge eisen verbonden. Wij kunnen hierin niets betekenen.

De BOA’s hebben geen bevoegdheid om op rijdend verkeer te handhaven. De politie heeft deze bevoegdheid wel. In de praktijk wordt niet in 30km-gebieden gehandhaafd op snelheid. Capaciteit en prioriteit spelen daar een belangrijke rol in. Incidenteel wordt wel gehandhaafd op 50km-wegen.

Wij plaatsen elke maand op verschillende plekken in de gemeente snelheidsinformatiedisplays (SID’s). Deze displays tonen de gereden snelheid en hebben een (tijdelijk) snelheidsverlagend effect hierop. Als u een display in de straat wilt, kunt u hiervoor een aanvraag doen. U kunt dat doen door een melding te maken of door telefonisch contact op te nemen met de gemeente.

Voordat we een zebrapad aanleggen, onderzoeken we de noodzaak en de wenselijkheid ervan. Vaak denkt men dat een zebrapad de veiligheid verhoogt. Dat geldt alleen als deze op een logische plek ligt waar veel voetgangers oversteken. Een zebrapad regelt namelijk alleen voorrang en draagt niet noodzakelijk bij aan een veiligere oversteek. Omdat een zebrapad voorrang regelt, leggen we slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zebrapaden aan in gebieden waar de maximumsnelheid 30 kilometer per uur is.