Toekomstige laadpaallocaties

De komende jaren neemt het elektrisch rijden sterk toe. In Lansingerland bereiden we ons daarop voor. Om de behoefte aan laadpalen in beeld te brengen hebben we een prognosekaart voor 2025 laten maken. Met behulp van deze kaart maken we een inschatting hoeveel laadpalen er in 2025 per gebied nodig zijn.

Voor al deze laadpalen hebben we nu alvast de exacte locatie en te gebruiken parkeerplaatsen vastgelegd. In de plankaart kunt u deze locaties zien.

De plankaart werken we regelmatig bij. Soms plaatsen we extra laadpalen die nu nog niet op deze kaart staan. Deze extra palen plaatsen we omdat de vraag groter is dan eerder is voorspeld. Zodra we de extra locaties weten, werken we de kaart bij.

Als u vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar laadpalen@lansingerland.nl.

Op de plankaart ziet u de tot en met 2025 geplande toekomstige laadpalen, maar ook ziet u bestaande laadpalen en laadpalen die binnenkort worden geplaatst. U kunt inzoomen en schuiven op de kaart, zodat u de plekken meer gedetailleerd in beeld krijgt.  Toekomstige geplande laadpalen zijn groen gekleurd.  Bestaande en binnenkort te realiseren palen zijn paars respectievelijk roze. Deze laatste kunnen niet meer worden aangepast.

De openbare laadpalen zijn bedoeld voor elektrische auto’s die niet op privéterrein kunnen opladen. Deze laadpalen worden pas geplaatst nadat er een aanvraag door iemand uit de omgeving is ingediend. Zolang er nog geen laadpaal is, blijven de parkeerplaatsen beschikbaar voor iedereen. Na plaatsing van een laadpaal wordt in eerste instantie één parkeerplaats ingericht voor het opladen van elektrische auto’s. Pas als er voldoende gebruik wordt gemaakt van de laadpaal, wordt ook de tweede parkeerplaats bij de laadpaal daarvoor ingericht. Soms kunnen er laadpalen worden geplaatst op plekken waar wij een grote behoefte zien of verwachten. Ook in deze gevallen wordt eerst 1 parkeerplek daarvoor ingericht.

De locaties van de laadpalen hebben wij bepaald door onderzoek te doen naar de verwachte toekomstige behoefte aan laadpalen in de gemeente met behulp van een prognosekaart. Daarnaast hebben wij enkele criteria vastgelegd in beleidsregels, zoals loopafstanden en obstakelvrije ruimtes.

We krijgen steeds meer inzicht in de vraag naar laadpalen op basis van de data van laadpalen in de buurt. Zo kunnen we op tijd inschatten of er in een bepaalde buurt extra laadpalen nodig zijn. In deze gevallen plaatsen we soms uit eigen initiatief extra palen. 

Beleid downloaden

U kunt het beleid ‘Kader voor de plaatsing van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen’ (pdf, 10 mB) downloaden. Er is ook een toegankelijkere versie in pdf (860 kB) beschikbaar. Wanneer u deze pdf niet kunt gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar laadpalen@lansingerland.nl of bel ons op (010) 800 40 00. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de Rijksoverheid.