Toekomstige laadpaallocaties

De komende jaren neemt het elektrisch rijden sterk toe. In Lansingerland bereiden we ons daarop voor. Om de behoefte aan laadpalen in beeld te brengen hebben we een prognosekaart voor 2025 laten maken. Met behulp van deze kaart maken we een inschatting hoeveel laadpalen er in 2025 per gebied nodig zijn.

Voor al deze laadpalen leggen we nu alvast de exacte locatie en te gebruiken parkeerplaatsen vast waar in de toekomst laadpalen voor elektrische auto’s kunnen komen. Dit doen we formeel met een verkeersbesluit, aan de hand van een plankaart.

Video toekomstige laadpaallocaties from EV Tools on Vimeo.

Op de plankaart ziet u de tot en met 2025 geplande toekomstige laadpalen, maar ook ziet u bestaande laadpalen en laadpalen die binnenkort worden geplaatst. U kunt inzoomen en schuiven op de kaart, zodat u de plekken meer gedetailleerd in beeld krijgt.  Toekomstige geplande laadpalen zijn groen gekleurd.  Bestaande en binnenkort te realiseren palen zijn paars respectievelijk roze. Deze laatste kunnen niet meer worden aangepast.

Wilt u een gedetailleerde beeld hebben van de locatie, dan kunt u het bestand voorgenomen locaties (pdf, 18 mB) downloaden. Kunt u de pdf niet gebruiken? Stuurt u dan een e-mail naar laadpalen@lansingerland.nl of bel ons op (010) 800 40 00. 

De openbare laadpalen zijn bedoeld voor elektrische auto’s die niet op privéterrein kunnen opladen. Deze laadpalen worden pas geplaatst nadat er een aanvraag door iemand uit de omgeving is ingediend. Zolang er nog geen laadpaal is, blijven de parkeerplaatsen beschikbaar voor iedereen. Na plaatsing van een laadpaal wordt in eerste instantie één parkeerplaats ingericht voor het opladen van elektrische auto’s. Pas als er voldoende gebruik wordt gemaakt van de laadpaal, wordt ook de tweede parkeerplaats bij de laadpaal daarvoor ingericht. Ook kunnen er laadpalen worden geplaatst op plekken waar wij een grote behoefte zien of verwachten. Ook in deze gevallen wordt meestal eerst 1 parkeerplek daarvoor ingericht.

De locaties van de laadpalen hebben wij bepaald door onderzoek te doen naar de verwachte toekomstige behoefte aan laadpalen in de gemeente met behulp van een prognosekaart. Daarnaast hebben wij enkele criteria vastgelegd in beleidsregels, zoals loopafstanden en obstakelvrije ruimtes.

Beleid downloaden

U kunt het beleid ‘Kader voor de plaatsing van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen’ (pdf, 10 mB) downloaden. Er is ook een toegankelijkere versie in pdf (860 kB) beschikbaar. Wanneer u deze pdf niet kunt gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar laadpalen@lansingerland.nl of bel ons op (010) 800 40 00. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de Rijksoverheid.  

De reactietermijn (maandag 26 juli 2021) is inmiddels verstreken. De gemeente heeft bepaald of een locatie wordt aangepast naar aanleiding van een ontvangen reactie. Bekijk de reacties op de locatievoorstellen (pdf, 580 kB). We hebben de reacties getoetst aan onze beleidsregels. We sturen niet aan iedereen die een reactie heeft ingediend een individuele reactie. 

Na verwerking van alle reacties leggen wij een voornemen voor een verzamelverkeersbesluit 6 weken ter inzage. Met dit verkeersbesluit reserveren we alvast de parkeerplaatsen voor alle laadpaallocaties. U kunt tegen dit voornemen een zienswijze indienen.

We verwerken deze zienswijzen in het definitieve verkeersbesluit. Als u een zienswijze heeft ingediend, kunt u tegen het definitieve besluit in beroep gaan. Meer informatie over hoe u een zienswijze indient en hoe u een beroep kunt indienen, vindt u in het voornemen voor het besluit en het besluit zelf.