Toekomstige laadpaallocaties

De komende jaren neemt het elektrisch rijden sterk toe. In Lansingerland bereiden we ons daarop voor. Om de behoefte aan laadpalen in beeld te brengen hebben we een prognosekaart voor 2025 laten maken. Met behulp van deze kaart maken we een inschatting hoeveel laadpalen er in 2025 per gebied nodig zijn.

Voor al deze laadpalen leggen we nu alvast de exacte locatie en te gebruiken parkeerplaatsen vast waar in de toekomst laadpalen voor elektrische auto’s kunnen komen. Dit doen we formeel met een verkeersbesluit, aan de hand van een plankaart.

Op 15 maart 2022 nam het College van B&W het definitieve verzamelverkeersbesluit. Het was mogelijk om daaraan voorafgaand zienswijzen in te dienen, die het college heeft meegewogen in de besluitvorming. In de nota zienswijzen, ziet u hoe het college is omgegaan met de ontvangen zienswijzen.

Op de plankaart ziet u de tot en met 2025 geplande toekomstige laadpalen, maar ook ziet u bestaande laadpalen en laadpalen die binnenkort worden geplaatst. U kunt inzoomen en schuiven op de kaart, zodat u de plekken meer gedetailleerd in beeld krijgt.  Toekomstige geplande laadpalen zijn groen gekleurd.  Bestaande en binnenkort te realiseren palen zijn paars respectievelijk roze. Deze laatste kunnen niet meer worden aangepast.

Wilt u een gedetailleerde beeld hebben van de locatie, dan kunt u dit lezen in het Verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeergelegenheid voor opladen elektrische voertuigen op 157 locaties te Lansingerland. 

De openbare laadpalen zijn bedoeld voor elektrische auto’s die niet op privéterrein kunnen opladen. Deze laadpalen worden pas geplaatst nadat er een aanvraag door iemand uit de omgeving is ingediend. Zolang er nog geen laadpaal is, blijven de parkeerplaatsen beschikbaar voor iedereen. Na plaatsing van een laadpaal wordt in eerste instantie één parkeerplaats ingericht voor het opladen van elektrische auto’s. Pas als er voldoende gebruik wordt gemaakt van de laadpaal, wordt ook de tweede parkeerplaats bij de laadpaal daarvoor ingericht. Ook kunnen er laadpalen worden geplaatst op plekken waar wij een grote behoefte zien of verwachten. Ook in deze gevallen wordt meestal eerst 1 parkeerplek daarvoor ingericht.

De locaties van de laadpalen hebben wij bepaald door onderzoek te doen naar de verwachte toekomstige behoefte aan laadpalen in de gemeente met behulp van een prognosekaart. Daarnaast hebben wij enkele criteria vastgelegd in beleidsregels, zoals loopafstanden en obstakelvrije ruimtes.

Beleid downloaden

U kunt het beleid ‘Kader voor de plaatsing van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen’ (pdf, 10 mB) downloaden. Er is ook een toegankelijkere versie in pdf (860 kB) beschikbaar. Wanneer u deze pdf niet kunt gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar laadpalen@lansingerland.nl of bel ons op (010) 800 40 00. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de Rijksoverheid.  

157 Toekomstige laadpaallocaties worden formeel vastgelegd met een verzamelverkeersbesluit. Met dit verkeersbesluit reserveren we alvast de parkeerplaatsen voor alle laadpaallocaties. Op 15 maart 2022 stelde het college dit besluit vast, net als de nota zienswijzen. Dit besluit is via de volgende procedure tot stand gekomen:

We hebben de plankaart in de periode juni-juli 2021 via verschillende kanalen gepubliceerd. We vroegen om reacties op de locatievoorstellen. De gemeente heeft bepaald of een locatie wordt aangepast naar aanleiding van een ontvangen reactie. Bekijk de reacties op de locatievoorstellen (pdf, 580 kB). We hebben de reacties getoetst aan onze beleidsregels en betrokken bij de voorbereiding van een ontwerp van het verkeersbesluit.

Hierna heeft van 1 december 2021 tot en met 11 januari 2022 dit ontwerp voor een verzamelverkeersbesluit ter inzage gelegen. Tijdens deze periode ontvingen wij 19 reacties, waarvan 15 formele zienswijzen. Hoe wij hiermee zijn omgegaan bij de verdere voorbereiding van het definitieve verkeersbesluit, kunt u lezen in de nota zienswijzen. Op 15 maart 2022 stelde het college het definitieve verkeersbesluit voor 157 locaties vast. Als u eerder een zienswijze heeft ingediend, kunt u tegen het definitieve besluit in beroep gaan.