Gehandicaptenparkeerplaats, aanvraag of wijziging

Bent u lichamelijk beperkt voor minimaal 6 maanden, heeft u geen parkeerplaats op eigen terrein en heeft u een geldige gehandicaptenparkeerkaart? U kunt dan bij de gemeente een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aanvragen bij uw woning of werkplek (werkplek alleen met medisch-specialistverklaring).

Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart passagier? Dan komt u alleen in aanmerking wanneer u niet alleen gelaten kunt worden na het uitstappen. Een onafhankelijk medisch specialist, niet zijnde de eigen of andere huisarts moet hiervoor een verklaring verstrekken.

Bij toekenning van een parkeerplaats plaatsen we een gehandicapten verkeersbord met een onderbord met uw kenteken erop. Ook kunt u kentekenwijzigingen en opheffingen aan ons doorgeven.

Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen/opheffen

Aanvragen

U vult het formulier gehandicaptenparkeerplaats aanvraag en wijziging met DigiD in. U kunt ook namens een ander persoon een aanvraag indienen.

Opheffen

U vult het formulier gehandicaptenparkeerplaats aanvraag en wijziging met DigiD in en kiest voor de optie: opheffen. 

Wijziging voor een kentekenbord aanvragen

U vult het formulier gehandicaptenparkeerplaats aanvraag en wijziging met DigiD in en u kiest voor de optie: een wijziging voor de parkeerplaats doorgeven.

Mijn aanvraag volgen

Op Mijn Lansingerland kunt u uw aanvraag volgen.

 • € 136,70 Het aanvragen tot het verkrijgen van een vergunning voor een gehandicaptenparkeerplaats inclusief de plaatsing van een kentekenbord.
 • € 68,35 Het verkrijgen van een gewijzigd kentekenbord voor de gehandicaptenparkeerplaats.
 • Een melding van opheffing kost € 0,00
 • U hebt een geldige gehandicaptenparkeerkaart (bestuurderskaart of passagierskaart).
 • In het geval van een bestuurderskaart:
  • staat de auto op uw naam of op naam van een persoon die woonachtig is op hetzelfde adres als de kaarthouder
  • bent u in het bezit van een geldig rijbewijs
 • In het geval van een passagierskaart:
  • staat de auto op uw naam of op naam van uw hulpbestuurder, deze is woonachtig op hetzelfde adres als de kaarthouder
  • komt u  alleen in aanmerking wanneer u niet alleen gelaten kunt worden na het uitstappen. Een onafhankelijk medisch specialist, niet zijnde de eigen of andere huisarts moet hiervoor een verklaring verstrekken.
 • Parkeren in de directe omgeving van uw woning of bestemming is vaak niet mogelijk, omdat de beschikbare parkeerplaatsen meestal bezet zijn.
 • Als door verkeerskundig onderzoek wordt vastgesteld dat het uit verkeerstechnisch oogpunt mogelijk is om in de woon- (of werk) omgeving een gehandicaptenparkeerplaats op loopafstand aan te duiden of aan te leggen.
 • Als de verkeersveiligheid en het doelmatig gebruik van de weg niet wordt verstoord door de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats.
 • Vraagt uw werkgever een gehandicaptenparkeerplaats voor u aan, dan moet hij aantonen dat de locatie van uw werk in de buurt is van de aangevraagde parkeerplaats. Ook moet de werkgever aantonen dat u bij hem werkt.
 • U beschikt niet over een parkeerplaats op eigen terrein.
 • DigiD
 • Gehandicaptenparkeerkaart (voor- en achterzijde)
 • Kentekenbewijs van de auto, voorzien van uw naam en adres
 • Een verklaring van een onafhankelijk specialist, als u in bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart (passagier)
 • Kopie rijbewijs, als u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart (bestuurder)
 • Gewenste situatietekening (dit is geen definitieve toewijzing)

Wij beoordelen uw aanvraag. Hierna ontvangt u bericht of wij de gehandicaptenparkeerplaats toekennen. Via Mijn Lansingerland kunt u uw aanvraag volgen.

De behandeling van de aanvraag duurt ongeveer zes weken. Deze termijn gaat in na ontvangst van uw aanvraag. U ontvangt hiervoor een ontvangstbevestiging. Uw aanvraag wordt getoetst aan de eisen van een gehandicaptenparkeerplaats die vastgelegd zijn in de beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Lansingerland. Voor de aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats wordt een verkeersbesluit genomen. Dit besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in het (digitale) Gemeenteblad Lansingerland en ligt 6 weken ter inzage. Wordt op het verkeersbesluit binnen 6 weken geen bezwaar ontvangen, dan wordt de gehandicaptenparkeerplaats definitief. Het verkeersbord en onderbord worden geplaatst en er wordt een witte kruismarkering aangebracht. Het totale proces duurt maximaal 12 weken, mits er geen bezwaar wordt aangetekend.

Bij aanvraag wijzigen onderbord wordt het onderbord binnen 6 weken vervangen.