Er komt een cultuurhuis in Lansingerland

Een lang gekoesterde wens van de gemeente, bewoners en Bibliotheek Oostland gaat in vervulling: op dinsdag 12 maart 2019 nam het college van Lansingerland de beslissing dat er in Berkel en Rodenrijs een cultuurhuis (werktitel Blok B) komt. Het Cultuurhuis komt in het nieuw te ontwikkelen westelijke deel van het winkelcentrum, ter hoogte van de Westersingel.

De komst van een cultuurhuis past in de ambities uit de Cultuurnota en de Nota Cultuurhuizen die de raad heeft vastgesteld in 2017. Daarmee heeft elke kern haar eigen culturele voorziening: ’t Web in Bleiswijk, de Cultuurfabriek in Bergschenhoek en een cultuurhuis in Berkel en Rodenrijs met ieder een eigen culturele agenda. Deze sluiten qua programmering goed op elkaar aan.

Impressie Blok B / Cultuurhuis

Enthousiasme voor het Cultuurhuis

Uit een haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat er onder bewoners voldoende draagvlak is voor een Cultuurhuis in Berkel. Ook mogelijke partners zijn zeer geïnteresseerd. Zo zien ondernemers bijvoorbeeld kansen om culturele, sociale en economische doelen waar te maken. Het Cultuurhuis wordt dé culturele hotspot van Berkel en Rodenrijs waar ‘Boeken, Bistro en Beelden’ de ruimte krijgen.

Dit krijgt vorm in een multifunctionele theaterzaal voor amateur- en professionele podiumkunsten, 2 bioscoopzalen voor films en een unieke bibliotheek die de ambitie heeft de beste jeugdbibliotheek van Nederland te worden. Het wordt een centrale ontmoetingsplek met laagdrempelige en aantrekkelijke horeca.

Plattegrond Cultuurhuis

Wat is de planning?

De gemeente heeft een projectorganisatie opgezet die samen met de bouwer en architect als opdracht heeft om het Cultuurhuis te gaan realiseren. Een eerste officiële stap richting realisatie is het sluiten van een ontwikkelovereenkomst met de ontwikkelcombinatie BCW (Berkel Centrum West). Dit vindt in het najaar van 2021 plaats.

Ook liggen er al schetsontwerpen op de tekentafel en deze worden steeds concreter. Naar verwachting start de bouw eind 2022. De verwachting is dat het Cultuurhuis in 2024 haar deuren opent.

Prijsvraag

September 2021 wordt er een oproep verspreid voor een passende naam voor het Cultuurhuis. Heeft u misschien iets in gedachten? Houd onze communicatiekanalen en de lokale kranten goed in de gaten! Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Een jury, waarin ook bewoners zullen plaatsnemen, maakt eind 2021 de nieuwe naam bekend.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over het Cultuurhuis in Berkel en Rodenrijs? Dan kunt u een mail sturen naar: cultuurhuis@lansingerland.nl of bellen naar (010) 800 40 00 en vragen naar Margriet Luth, projectmedewerker.