Persoonsgegevens, inzage AVG en WPG

U kunt als inwoner of belanghebbende een verzoek indienen voor inzage van uw persoonsgegevens. Het gaat om inzage van gegevens uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of de Wet Politiegegevens (WPG).

U mag een verzoek indienen om:

  1. inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken
  2. uw persoonsgegevens te corrigeren
  3. uw persoonsgegevens te verwijderen
  4. het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken

Ook kunt u uw toestemming, als dit de grondslag van de verwerking van persoonsgegevens is geweest, intrekken en kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons.

Verzoek indienen

Dit kan op twee manieren:

Digitaal

U vult het formulier verzoek inzage persoonsgegevens met DigiD in. Op Mijn Lansingerland kunt u uw aanvraag volgen.

Schriftelijk

U schrijft een brief naar gemeente Lansingerland t.a.v. het college van B&W, Postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs

In uw brief vermeldt u de volgende gegevens:

  • voorletters en achternaam
  • geboortedatum
  • adres
  • postcode en woonplaats
  • kopie van uw legitimatiebewijs
  • zo specifiek mogelijk beschrijven over welke persoonsgegevens en welke verwerking(en) het gaat

Binnen vier weken na ontvangst informeren wij u wat er met uw verzoek is gebeurd. Wanneer wij niet of slechts gedeeltelijk aan uw verzoek voldoen, leggen we dit uit in een besluit.

Als u het met het besluit niet eens bent, dan dient u een bezwaarschrift in. U kunt ook een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Lansingerland.