Teruggave belastinggelden OZB

U ontvangt jaarlijks de (gecombineerde) aanslagen van de Regionale Belasting Groep (RBG) en/ of van het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) voor uw schoolgebouwen. De OZB kunt u bij ons terugvragen. Voor het (tijdig) voldoen van de aanslagen bent u als school(bestuur) zelf verantwoordelijk.

Teruggave aanvragen

Zorg ervoor dat u voordat u het onderstaande formulier invult de navolgende documenten klaar heeft staan op uw computer.

  1. De aanslag die u heeft ontvangen met het terug te vragen bedrag. Het is mogelijk om met één aanvraag een verzoek voor teruggave van meerdere schoolgebouwen te doen en dus meerdere documenten (aanslagen) te uploaden.
  2. Een kopie bankpas of bankafschrift van de rekening van de school of het schoolbestuur.

Aanvragen

U vult het formulier Teruggave belastinggelden OZB met eHerkenning in.

Heeft u geen eHerkenning? Vul dan het formulier Teruggave belastinggelden OZB zonder eHerkenning in.

Uw aanvraag volgen

Op Mijn Lansingerland kunt u uw aanvraag volgen.