Kermis organiseren, vergunning

In Lansingerland is er per kalenderjaar ruimte voor maximaal één kermis. Het uitgangspunt is dat deze kermis jaarlijks plaatsvindt in de maand april en maximaal vier aaneengesloten dagen duurt.

Wilt u een kermis organiseren? Neem eerst contact met ons op via het telefoonnummer (010) 800 40 00 om te overleggen over de planning, de verdelingsprocedure en het gebruik van het betreffende aangewezen terrein.

Evenementvergunning aanvragen

Heeft er afstemming met ons plaatsgevonden, dan vraagt u een evenementenvergunning.

Voor het organiseren van een kermis in april dient een aanvraag uiterlijk op 1 oktober van het voorgaande jaar bij ons ingediend te zijn. Dit in verband met de planning van de adviserende diensten en de Regionale evenementenkalender. De toekenningssystematiek vindt vervolgens plaats volgens het bepaalde in de Beleidsregel Kermis Lansingerland.

Omgevingsvergunning

Mogelijk heeft u ook een omgevingsvergunning nodig of moet u een melding maken. Doe de vergunningscheck op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Informatie

In de Beleidsregel kermis leest u meer over de verdelingsprocedure en ons volledige kermisbeleid.