Alcohol schenken in een commerciële horeca-inrichting, vergunning

Wilt u alcohol schenken in een commerciële horeca-inrichting? Dan heeft u een Alcoholwetvergunning nodig. In een dergelijke horeca-inrichting mag u zowel zwak-alcoholhoudende dranken als sterke dranken verkopen voor gebruik ter plaatse.

Vergunningaanvraag:

  • € 472,00

Wijzigen van de vergunning:

  • € 88,00

Let op: Dit bedrag betaalt u voor het in behandeling nemen van uw vergunningaanvraag, ongeacht of wij de vergunning al dan niet verlenen.

U neemt telefonisch contact met ons op via (010) 800 40 00. U ontvangt van ons de aanvraagformulieren en de Bibob-vragenlijst.

  • Stap 1: Toetsen van de aanvraag aan de huidige van toepassing zijnde wetgeving (‘eigen huiswerkfase’)
  • Stap 2: Inwinnen van nadere informatie (‘eigen huiswerkfase’)
  • Stap 3: Onderzoek door het landelijk Bureau Bibob

Alleen als de gemeente in stap 1 en/of stap 2 besluit tot een diepgaander onderzoek, leidt dit tot stap 3.

Let op: Neem op tijd contact op met ons. Uw aanvraag kent meerdere aspecten met elk een eigen afhandelingstermijn. Zonder vergunning mag u geen alcoholhoudende dranken schenken.

U neemt telefonisch contact met ons op via (010) 800 40 00. U ontvangt van ons de aanvraagformulieren voor het wijzigen van leidinggevenden op het aanhangsel behorende bij de Alcoholwetvergunning.

U vraagt opnieuw een Alcoholwetvergunning aan.

Als u bouwtechnische aanpassingen heeft gedaan, dan meldt u dit binnen een maand via telefoonnummer (010) 800 40 00.