Holland Rail Terminal Lansingerland

De kern Bleiswijk is een logistiek centrum waar dagelijks honderden vrachtwagens laden en lossen. In opdracht van de gemeente heeft adviesbureau Railbrokerz een onderzoek verricht naar de aanleg van een duurzame railterminal (overslagpunt van goederen) in de gemeente: de Holland Rail Terminal Lansingerland.

De beoogde locatie is het gebied rondom het veilingterrein in Bleiswijk vanaf de A12 en het spoor tot aan de bebouwde kom.

Met de bouw van een railterminal haakt de gemeente aan op de internationale trend om intensieve goederenstromen te bundelen in zogenaamde goederenhubs. In een goederenhub komen spoor en weg samen op één bedrijventerrein. Dit trekt nieuwe (grotere) bedrijvigheid aan, geeft een waardevolle invulling aan de nog beschikbare hectares bedrijventerrein en gaat voor nieuwe werkgelegenheid zorgen in Lansingerland. Daarnaast kan de Holland Rail Terminal Lansingerland de eerste klimaatneutrale vervoersketen wereldwijd zijn. Dit zet Lansingerland (naast meest innoverende Greenport) nog meer op de internationale kaart.

Ondernemers, brancheorganisaties, Provincie Zuid-Holland, ProRail en de Gemeente Lansingerland werken samen hard om de Holland Rail Terminal Lansingerland te realiseren!

Update 26 oktober 2020

Onlangs heeft er op verzoek van de gemeente een gesprek plaatsgevonden met de Provincie Zuid-Holland en de HRT- initiatiefnemers. De reden hiervoor was om een update te krijgen over HRT-ontwikkelingen en Lansingerland als locatie voor de railterminal in het bijzonder.

Dit gesprek heeft niet tot nieuwe inzichten geleid. Voorlopig concentreren de HRT-initiatiefnemers en de provincie zich op Rotterdam als locatie. Lansingerland blijft in de wachtstand staan. De HRT-initiatiefnemers blijven bij het standpunt dat Lansingerland dé locatie voor de versterminal moet zijn. Daar zijn immers de beschikbare volumes (en nodige inpassingsruimte). Dit is ook de vraag vanuit de markt. Ze blijven daarom dan ook aan deze locatie vasthouden.

Wanneer er vorderingen zijn voor Lansingerland dan informeren wij u via deze pagina.

Meer informatie en documenten vindt u in het webarchief.

Wilt u het document Rail Terminal Zuid-Holland, locatiekeuze en beoordeling overslagsystemen lezen? U kunt deze opvragen via het contactformulier. In het formulier geeft u aan dat het om de Holland Rail Terminal gaat. U krijgt het document per e-mail toegestuurd.