Glastuinbouw

Greenport is de benaming voor een groot tuinbouwcluster, waarin planten, bollen, bloemen en groenten worden geproduceerd en verhandeld. Gemeente Lansingerland behoort samen met de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Westland, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Waddinxveen, Zuidplas en Barendrecht tot de Greenport West-Holland.

Dit is het grootste glastuinbouwgebied in Nederland. De Greenport West-Holland is wereldwijd exporteur van bloemen, planten, groente en fruit en levert met een exportwaarde van € 5,4 miljard een aanzienlijke bijdrage aan de regionale en nationale economie.

Gemeente Lansingerland presenteert zichzelf binnen de Greenport sector als duurzame en innovatieve glastuinbouwgemeente. Als tweede glastuinbouwgemeente van Nederland spelen bedrijven uit Lansingerland een grote rol in de veredeling van en wereldhandel in groenten, fruit, bloemen en planten. De bedrijven zijn internationaal trendsettend op het gebied van duurzame teelttechniek. De Lansingerlandse bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan het versterken van de positie van de Greenport op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Ook de gemeente draagt bij om deze verworven positie te behouden en daar waar mogelijk te versterken. De gemeente Lansingerland heeft daarvoor de Position paper Greenport 2015-2018 (pdf, 1 mB)vastgesteld. Het beleidsdocument geeft voor de aankomende jaren de positie en op hoofdlijnen acties weer van de gemeente Lansingerland ten aanzien van de Greenport. De Position paper is in nauw overleg met burgers, het bedrijfsleven, mede-overheden en belangenorganisaties tot stand gekomen. In het Mid-term evaluatie Position paper Greenport 2015-2018 (pdf, 978 kB) vindt u de voortgang van de acties zoals benoemd in de Position paper.

Samen met haar inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties werkt gemeente Alkmaar aan de vitaliteit van het gebied. Een gemeente waar iedereen meedoet en tot zijn recht komt. Een vitale Alkmaar waar het goed wonen, werken en vertoeven is.

Om dat voor elkaar te krijgen én te behouden, wordt er dorpsgericht gewerkt. Hierbij staat de samenwerking tussen alle partijen centraal. Aan de ene kant betekenen wij graag iets voor de ideeën die er ontstaan in de samenleving. Aan de andere kant vinden wij het belangrijk dat alle belanghebbenden nauw betrokken zijn bij het beleid en de projecten die worden opgestart. De rol die de gemeente speelt – denk bijvoorbeeld aan ondersteunen, meedenken of partijen bij elkaar brengen – is afhankelijk van de behoefte die er is vanuit de samenleving.